Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Na snazi je epizoda PRIPRAVNOSTI.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

16.12.2019. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 42,7 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 219,5 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilijaš 157,7 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

Od ostalih polutanata u zraku na automatskoj stanici Otoka zabilježene su i visoke vrijednosti NO2.

17.12.2019. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 18,3 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 271,0 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilijaš 102,8 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Preporuke za stanovništvo su, kako za rizičnu grupu tako i za zdravu polulaciju, da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum i koliko mogućnosti dozvoljavaju  da borave na čistom zraku na obližnjim planinama. Pri eventualnom boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu respiratornih zaštitnih maski kako bi se djelimično ublažio štetni uticaj lebdećih čestica i čađi. Smanjiti provjetravanje prostorija do promjene vremenskih prilika. Ne preporučuje se vježbanje i trčanje na otvorenom jer se na taj način, zbog dubokog disanja, veće količine zračnih polutanata unose u pluća. Posebno ograničeno kretanje na otvorenom (parkovi, igrališta…) odnosi se na visokorizične grupe stanovništva kao što su trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici. Važno je da rizična grupa stanovništva ne boravi u zadimljenim i neventiliranim prostorijama i u slučaju pogoršanja osnovne bolesti kod hroničnih bolesnika sa kardiovaskularnim i plućnim oboljenjima (otežano disanje, izraženi kašalj, stezanje u grudima…) blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.