Search
Close this search box.

Obilježavanje Evropske sedmice testiranja na HIV/Hepatitis (22-29.11.2019) u sklopu koje je obilježen i Svjetski dan HIV/AIDS-a 2019. (www.testingweek.eu)

Evropska sedmica testiranja na HIV/Hepatitis obilježava se u zadnjoj sedmici novembra pred 1. decembar Svjetski dan AIDS-a.

Dana 29.11.2019. upriličeno je dobrovoljno, povjerljivo, anonimno testiranje na HIV i hepatitis C na Trgu ispred BBI centra u Sarajevu. Testiranje je obavljeno u organizaciji NVO „Partnerships in health“ i Klinike za infektivne bolesti KCUS-a u okviru projekta SOS_PROJECT. Testiranju i savjetovanju, te dijeljenju letaka, lifleta i brošura o HIV-u, hepatitisu C, spolno prenosivim bolestima te važnim činjenicama o načinu prenošenja ovih oboljenja prisustvovale su i dvije specijaliste epidemiologije iz JU ZZJZKS.

Evropska sedmica testiranja na HIV i Hepatitise  kao i Svjetski dan AIDS-a  obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti javnosti o HIV/AIDS-u, pokazivanju solidarnosti prema oboljelima, djelovanju na smanjenje stigme i diskriminacijekao i na skretanje pažnje na opanosti koje donosi rizično ponašanje.

  • Većina ljidi prihvata testiranje na HIV kada im to predlože njihovi ljekari
  • Testiraj se naHIV/ Tretiraj HIV
  • Preveniraj daljnju transmisiju HIV-a.

Kada treba ponuditi testiranje na HIV? HIV tetiranje treba rutinski biti ponuđeno osobanma:

  1. Koje pripdaju ključnim populacijama
  2. Kojima su dijagnosticirane neke druge spolno prenosive infekcije
  3. Kojima je dijagnosticirana hepatitis C infekcija ili tuberkuloza
  4. Koje imaju ostale znakove i simptome koji bi mogli biti povezani s HIV infekcijom

Uvijek ponuditi testiranje na hepatitis osobama iz grupa pod rizikom, kao i onima koji su svjesni da žive sa HIV-om.

Zašto treba ranije ponuditi HIV testiranje?

  1. Kada se HIV infekcija dijagnosticira u kasnim stadijima, odgovor na tretman može biti manje djelotvoran, a vjerovatniji su i zdravstveni problemi i/ili komplikacije povezane sa kasnijim iniciranjem tretmana
  2. Kasnije dijagnosticiranje i odgođeni pristup tretmanu su najvažniji faktori povezani s daljnjom transmisijom HIV-a
  3. Kasnije uključivanje u sistem HIV njege je skuplje za zdravstveni sistem.

(30-50% od 2,5 miliona osoba koje žive sa HIV-om u Evropi ne znaju da su HIV pozitivni, a 50% kod onih koji su pozitivni dijagnoza je postavljena u kasnim stadijima, što odgađa pravovremeni pristup tretmanu.

Pozitivan rezultat testiranja na HIV implicira da se pacijent uključi u adekvatan sistem njege i tretmana.