Search
Close this search box.

Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice tokom dana, naročito u jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

19.11.2019. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 63,7 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 60,9 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža 60,8 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 120,0 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

20.11.2019. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 129,3 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilidža 78,2 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 165,6 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Preporuke za stanovništvo su da u danima sa visokim koncentracijama štetnih čestica i gasova, smanje kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najveća a posebno se apeluje rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starijoj populaciji, maloj djeci i trudnicama da smanje kretanje i boravak vani koliko mogućnosti dozvoljavaju.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.