Search
Close this search box.

KJKP ”VIK” i Zavod za javno zdravstvo KS održali sastanak: DOGOVORENO UNAPREĐENJE SARADNJE

Danas je u kabinetu direktora KJKP ViK-a Envera Hadžiahmetovića, održan sastanak sa direktoricom J.U. Zavod za javno zdravstvo KS, Aidom Pilav. Razgovaralo se o nastavku i unapređenju saradnje u svrhu što kvalitetnijeg monitoringa  zdravstvene ispravnosti vode u  Kantonu Sarajevo.

Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode KJKP ViK-a svakodnevno, uključujući vikende i praznike, vrši mikrobiološke i  fizičko- hemijske analize uzoraka vode  sa kontrolnih tačaka koje pokrivaju cijeli sistem vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP”ViK” d.o.o.Sarajevo. Rezultati analiza pokazuju, da je voda  u sistemu javnog vodosnabdijevanja zdravstveno ispravna i u skladu je sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( sl. glasnik 40/10, 62/17).

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo već duži niz godina kontinuirano provodi monitoring kvaliteta vode na području našeg Kantona, a koja se distribuira iz sistema centralnog gradskog Vodovoda kao i većeg dijela lokalnih vodovoda u Kantonu.

Na sastanku je usaglašeno, da se Zavod za javno zdravstvo KS može dodatno angažovati na kontroli zdravstvene ispravnosti vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja i na izvorištima a sve u cilju dodatnog osiguranja zdravstvene ispravnosti vode za piće. Razgovarano je i o potrebi provođenja redovnih opsežnijih kontrola zdravstvene ispravnosti vode u lokalnim vodovodima i javnim česmama koje nisu u nadležnosti ViK-a, te da je potrebno uključiti sva nadležna ministarstva u cilju unapređenja monitoringa  vode za piće i iz ovog segmenta koji nije dovoljno obuhvaćen.

Dogovoreno je da će VIK pružiti Zavodu sve raspoložive informacije u cilju mapiranja lokalnih vodovoda i javnih česmi.

Sastanku su prisustvovali i Sanela Salihagić, rukovodilac Odjela sanitarne hemije Zavoda za javno zdravstvo KS, Aida Pendek, v.d. izvršna direktorica za vodovodni sistem,i Amel Salihagić, rukovodilac Službe za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode KJKP ViK-a.