Search
Close this search box.

Međunarodni dan bijelog štapa 15. oktobar

Međunarodni dan bijelog štapa se obilježava svakog 15.oktobra od 1964. godine, kada je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik SAD-a, taj dan proglasio Danom bijelog štapa, sa ciljem podizanja svijesti građana o potrebama slijepih i slabovidnih osoba, kao i obavezi društvene zajednice u cjelini prema njima.

Inicijativa za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. godine, ali tek nakon Drugog svjetskog rata počinje se primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih osoba.

Stvaranjem  pretpostavki i uslova za socijalno uključivanje i afirmaciju u društvene i političke tokove slijepih i slabovidnih  osoba dovesti će  do poboljšanja kvaliteta njihovog života, kao i kvaliteta života njihovih porodica.

Diskriminacija slijepih i slabovidnih osoba u pogledu obrazovanja, zapošljavanja ili ostvarivanja prava na ortopedska pomagala se rješava usaglašavanjem zakonskih i podzakonskih akata sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom te UN preporukama koje je dobila Bosna i Hercegovina.

U Kantonu Sarajevo provodi se  Akcioni  plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom 2018-2021. U ovom Akcionom planu planirano je mnogo, prije svega uklanjanje arhitektonskih i informacijsko-komunikacijskih barijera u svim sektorima-pristupačnost,  servisi–službe podrške, socijalno stanovanje –socijalna zaštita, obrazovanje. Kreiranje ambijenta u kojem ravnopravno žive slijepe i slabovidne  osobe treba biti kontinuirani zadatak svih segmenata našeg društva.

U obilježavanje ovog važnog datuma aktivno su se uključili J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i JU Dom zdravlja KS. Dana 15.10.2019. godine u primarnoj stomatološkoj službi JU Dom zdravlja KS u OJ Centar, Vrazova 11, slijepim i slabovidnim osobama biti će na raspolaganju sve ordinacije (ordinacije broj 322, 318, 303, 306) i stomatološki kadar u zaštiti oralnog zdravlja, kako za odrasle tako i za djecu u obje smjene. Po prijemu pacijenata pored pregleda pružiti će se konkretne usluge (vađenja zuba, plombiranje jednog zuba ili skidanje zubnog kamenca) te informacije i savjeti o oralnom zdravlju.