Search
Close this search box.

Održan Peti simpozij specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom “Zdravlje – zajednička odgovornost”

U Zenici, od 26-28. septembra, je održan Peti simpozij specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom “Zdravlje – zajednička odgovornost”, na kojem su se okupili stručnjaci iz javnog zdravstva iz cijele FBiH. Na ovom Simpoziju aktivno učešće su uzeli i zdravstveni profesionalci iz J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Kao svojevrstan uvod u simpozij, održan je Okrugli sto „Zdravstvena zaštita starijih osoba u Federaciji BiH“, u organizaciji Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, koji je bio domaćin skupa. Na Okruglom stolu je iznesen zabrinjavajući podatak da se procent starih osoba, odnosno osoba starosti 65 godina i više u ukupnom broju stanovnika povećava iz godine u godinu i danas je viši od 14 procenata, a u pet od deset kantona viši i od 16 procenata.

U okviru uvodnog dijela Simpozija promovirana je i publikacija “Uloga i pozicija specijaliste socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva u pravnom okviru zdravstvene zaštite u FBIH”, kao i elektronski bilten “Glas javnog zdravstva”.

U osam oblasti u okviru Simpozija autori u radovima su se bavili najaktuelnijim zdravstvenim pitanjima, i to, temama kao što su hipertenzija, diabetes melitus, fizička aktivnost, jačanje sestrinstva, aspektima bolesti ovisnosti, demencija, prehrambene navike školske djece, skrining za rano otkrivanje poremećaja lokomotornog sistema, fizičkom i mentalnom statusu starih osoba, epidemiji morbila, konzumiranju nargile, vakcinaciji protiv respiratornih oboljenja i kontroli mikrobiološke čistoće ruku.

Zdravstveni profesionalci iz J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo su učestvovali na Simpoziju sa radovima pod nazivom „Demencija kao narastajući javnozdravstveni problem u Kantonu Sarajevo“ (autora A. Pilav, E. Tanović-Mikulec, D. Abdulahović) i „Problem hipertenzije i diabetes mellitusa kod stanovništva Kantona Sarajevo“ (autora D. Abdulahović, E. Tanović-Mikulec, A. Pilav).