Search
Close this search box.

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo održan sastanak o postupanju u kriznim zdravstvenim situacijama

Sastanak je okupio predstavnike brojnih institucija i organizacija, a čije su uloge i zaduženja definirani Planom djelovanja u kriznim zdravstvenim situacijama i medicinskim hitnim slučajevima, dokumentu koji je Međunarodni aerodrom Sarajevo donio u skladu sa odredbama Zakona o zrakoplovstvu BiH i po preporuci Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH i Svjetske zdravstvene organizacije. Među prisutnima na sastanku su bili i predstavnici Ministarstva civilnih poslova te Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH.
Plan predviđa angažman uposlenika Međunarodnog aerodroma Sarajevo, BHANSA-e odnosno Jedinice za pružanje usluga prilazne i aerodromske kontrole leta, Jedinice granične policije na aerodromu Sarajevo, Carinske ispostave Aerodrom Sarajevo, predstavnika zračnih operatora na MAS-u, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Spasilačko-vatrogasne službe na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, Federalne granične sanitarne inspekcije, Zavoda za javno zdravstvo KS i FBIH, Civilne zaštite KS, osoblja bolnica i brojnih drugih…
Na ovom sastanku posebna pozornost je stavljena na postojeće procedure i operativne planove djelovanja u kriznim zdravstvenim situacijama, zaštitu zaposlenika koji rade na prihvatu i otpremi zrakoplova, putnika i prtljaga kao i ostalih uključenih koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa zaraženim osobama (osoblje GP, HMP, zračnih operatora itd.).
Spremnost zaposlenika MAS-a da odgovore na krizne zdravstvene situacije prezentirana je i prilikom obilaska aerodromskih lokacija, kada je ostalim sudionicima sastanka pokazana izolacijska soba, specijalno namijenjena za smještaj suspektnog putnika, posebna odjela za kontakt sa zaraženim osobama te ostala neophodna oprema.