Search
Close this search box.

Radna posjeta stručnjaka sa Tehnološkog univerziteta iz Bratislave Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

U okviru provođenja projekta unapređenja monitoringa vode za piće koje Zavod provodi u  saradnji sa Tehnološkim univerzitetom  iz  Bratislave (odobren i finansiran od strane SlovakAid )upriličen je dolazak eksperata koji su će vršiti praktičnu obuku uposlenih  na opremi kojom Zavod raspolaže . U ovoj fazi provedbe  pristupilo se upoznavanju sa softwerom  i postavkom metode za određivanje policikličnih aromatskih ugljikovodika PAH-ova u uzorcima voda. Upriličen je dolazak eksperata iz Republike Slovačke koji su nakon uvodnog razgovora i prezentiranja planirane agende pristupili  praktičnom dijelu edukacije u laboratoriji, kreiranju metode određivanja PAH-ova u SIM i SCAN modu  na gasnom hromatografu sa masenim detektorom GC/MS sa kojim Zavod raspolaže. Ovaj ¨Hands on¨ trening trajao je pet radnih dana i planirano je za slijedeću posjetu u oktobru razvoj metode za određivanje pesticida u vodi na opremi koju posjeduje Zavod. U okviru projektnih aktivnosti planirana je nabavka i rezervnih dijelova i potrošnog materijala kao i nadogradnja instrumenta  i njegova pretvorba u gasni hromatograf sa MS/MS detektorom što daje niži limit detekcije i omogućava kvantifikaciju određivanih spojeva u vrlo niskim koncentracijama.