Search
Close this search box.

Informacija o dostupnosti HVB vakcina u Domu zdravlja Kantona Sarajevo

Od 07.08.2019. godine, kada je Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo zaprimio HVB vakcine iz Programa obaveznih vakcinacija Federacije BiH, koje nabavlja Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, započela je distribucija u porodilišta na KCUS i Opću bolnicu „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, kao i punktove Doma zdravlja Kantona Sarajevo, a u skladu sa rasporedom distribucije Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Kantona Sarajevo. Sva djeca koja su propustila dobiti HVB vakcinu u proteklom periodu biti će vakcinisana u prvom kontaktu sa pedijatrijskom službom Doma zdravlja Kantona Sarajevo, o čemu su roditelji već dobili upute.

RJ za Epidemiologiju KZJZ