Search
Close this search box.

31. maj Svjetski dan nepušenja Ne dozvoli da ti duhan oduzme dah

Pušenje duhana primarni je uzrok karcinoma pluća. Pušenje duhana dovodi se u vezi sa preko dvije trećine smrti u cijelom svijetu čiji je uzrok karcinom pluća. U Kantonu Sarajevo u periodu od 2013-2017. godine od karcinoma pluća umrlo je 1390 osoba.

Pasivno pušenje i izloženost duhanskom dimu na radnom mjestu, mjestima za odmor i razonodu i vlastitom domu povećavaju rizik za obolijevanje od karcinoma pluća.

Prestanak pušenja dokazano smanjuje  rizik za obolijevanje od karcinoma pluća, a posebno ako je period  prestanka pušenja  duži od 10 godina.

Pušenje duhana jedan je od vodećih uzroka hronične opstruktivne plućne bolesti, zdravstvenog stanja za koje su karakteristični bolni kašalj, iskašljavanje  i dramatični problemi sa disanjem. Najčešće spominjani i najsigurnije dokazani etiološki faktor razvoja hronične opstruktivne plućne bolesti je pušenje duhana.