Search
Close this search box.

Unapređenje monitoringa postojećih i novih izvora vode za piće u Kantonu Sarajevo

U okviru projekta ¨ Unapređenje monitoringa postojećih i novih izvora vode za piće u Kantonu Sarajevo¨ koji je omogućio SlovakAid (Agencija za zaštitu okoliša Slovačke), Zavod je nastavio aktivnosti i tokom februara mjeseca. Organizovana je posjeta Tehnološkom univerzitetu u Bratislavi u okviru ¨Hands on ¨treninga, procedura ekstrakcije i prekoncentriranja organskih polutanata definiranih Evropskom direktivom o vodi za piće (DWD). Trening je održan u laboratorijama na Univerzitetu Bratislava i Institutu za okoliš grada Koš u periodu od 25.2. do 1.3.2019. godine. Trening su vodili eksperti prof. Ivan Špánik, ing;  dr sc. Peter Oswald, ing;  PhD Andrea Machyňáková, ing.

U okviru treninga provedene su  sljedeće tehnike pripreme uzoraka vode za piće:

  • Tradicionalna SPE (Solid phase exstraction)  pesticida iz uzorka vode za piće;
  • Stir- bar sorptivna ekstrakcija iz 50 ml. uzorka vode za piće;
  • Tečno – tečna ekstrakcija pesticida  iz 1 litra uzorka vode za piće;
  • SPE ekstrakcija pesticida iz velikih volumena vode (20 litara) korištenjem Mariani opreme;
  • On line SPE ekstrakcija pesticida iz ekstra velikih volumena vode za piće (50 litara).

Nakon koncentriranja pripremljenih uzoraka upotrebom MultiVap concentratora uzorka svi uzorci su analizirani na gasno masenom hromatografu (GC -MS)  u  SCAN i SIM modu.

Izvršena je usporedba rezultata primjene različitih tehnika pripreme uzoraka, njihovih prednosti, mana u smislu iskorištenja ekstrakcije (recovery), broja izoliranih komponenti, utrošenog vremena i sredstava, podobnosti tehnika za određivanje prema zahtjevima DWD i pomoći pri odabiru odgovarajuće tehničke pripreme.

Edukacija je ocjenjena kao vrlo uspješna jer je u pitanju praktična primjena prethodno usvojenih teorijskih znanja. U narednom periodu planira se nastavak aktivnosti edukacije i pripreme instrumenta i metoda u laboratorijama Zavoda.