Search
Close this search box.

Bilteni

Bilteni o kretanju zaraznih bolesti na području Kantona Sarajevo

RADNA JEDINICA ZA EPIDEMIOLOGIJU

GODINA 2023

52/23 – Pedeset druga kalendarska sedmica

51/23 – Pedeset prva kalendarska sedmica

50/23 – Pedeseta kalendarska sedmica

49/23 – Četrdeset deveta kalendarska sedmica

48/23 – Četrdeset osma kalendarska sedmica

47/23 – Četrdeset sedma kalendarska sedmica

46/23 – Četrdeset šesta kalendarska sedmica

45/23 – Četrdeset peta kalendarska sedmica

44/23 – Četrdeset četvrta kalendarska sedmica

43/23 – Četrdeset treća kalendarska sedmica

42/23 – Četrdeset druga kalendarska sedmica

41/23 – Četrdeset prva kalendarska sedmica

40/23 – Četrdeseta kalendarska sedmica

39/23 – Trideset deveta kalendarska sedmica

38/23 – Trideset osma kalendarska sedmica

37/23 Trideset sedma kalendarska sedmica

36/23 – Trideset šesta kalendarska sedmica

35/23 – Trideset peta kalendarska sedmica

34/23 – Trideset četvrta kalendarska sedmica

33/23 – Trideset treća kalendarska sedmica

32/23 – Trideset druga kalendarska sedmica

31/23 – Trideset prva kalendarska sedmica

30/23 – Trideseta kalendarska sedmica

29/23 – Dvadeset deveta kalendarska sedmica

28/23 – Dvadeset osma kalendarska sedmica

27/23 – Dvadeset sedma kalendarska sedmica

26/23 – Dvadeset šesta kalendarska sedmica

25/23 – Dvadeset peta kalendarska sedmica

24/23 – Dvadeset četvrta kalendarska sedmica

23/23 – Dvadeset treća kalendarska sedmica

22/23 – Dvadeset druga kalendarska sedmica

21/23 – Dvadeset prva kalendarska sedmica

20/23 – Dvadeseta kalendarska sedmica

19/23 – Devetnaesta kalendarska sedmica

18/23 – Osamnaesta kalendarska sedmica

17/23 – Sedamnaesta kalendarska sedmica

16/23 – Šesnaesta kalendarska sedmica

15/23 – Petnaesta kalendarska sedmica

14/23 – Četrnaesta kalendarska sedmica

13/23 – Trinaesta kalendarska sedmica

12/23 – Dvanaesta kalendarska sedmica

10/23 – Deseta kalendarska sedmica

9/23 – Deveta kalendarska sedmica

7/23 – Sedma kalendarska sedmica

6/23 – Šesta kalendarska sedmica

5/23 – Peta kalendarska sedmica

4/23 – Četvrta kalendarska sedmica

3/23 – Treća kalendarska sedmica

2/23 – Druga kalendarska sedmica

1/23 – Prva kalendarska sedmica

GODINA 2022

52/22 – Pedeset druga kalendarska sedmica

51/22 – Pedeset prva kalendarska sedmica

50/22 – Pedeseta kalendarska sedmica

49/22 – Četrdeset deveta kalendarska sedmica

48/22 – Četrdeset osma kalendarska sedmica 

47/22 – Četrdeset sedma kalendarska sedmica

46/22 – Četrdeset šesta kalendarska sedmica

45/22 – Četrdeset peta kalendarska sedmica

44/22 – Četrdeset četvrta kalendarska sedmica

43/22 – Četrdeset treća kalendarska sedmica

42/22 – Četrdeset druga kalendarska sedmica

41/22 – Četrdeset prva kalendarska sedmica

40/22 – Četrdeseta kalendarska sedmica

39/22 – Trideset deveta kalendarska sedmica

38/22 – Trideset osma kalendarska sedmica

37/22 – Trideset sedma kalendarska sedmica

36/22 – Trideset šesta kalendarska sedmica

35/22 – Trideset peta kalendarska sedmica

34/22 – Trideset četvrta kalendarska sedmica

33/22 – Trideset treća kalendarska sedmica

32/22 – Trideset druga  kalendarska sedmica

31/22 – Trideset prva  kalendarska sedmica

30/22 – Trideseta  kalendarska sedmica

29/22 – Dvadeset deveta kalendarska sedmica 

28/22 – Dvadeset osma kalendarska sedmica

27/22 – Dvadeset sedma kalendarska sedmica

26/22 – Dvadeset šesta kalendarska sedmica 

25/22 – Dvadeset peta kalendarska sedmica 

24/22 – Dvadeset četvrta kalendarska sedmica

23/22 – Dvadeset treća kalendarska sedmica

22/22 – Dvadeset druga kalendarska sedmica

21/22 – Dvadeset prva kalendarska sedmica

20/22 – Dvadeseta kalendarska sedmica

19/22 – Devetnaesta kalendarska sedmica

17/22 – Sedamnaesta kalendarska sedmica

16/22 – Šesnaesta kalendarska sedmica

15/22 – Petnaesta kalendarska sedmica

14/22 – Četrnaesta kalendarska sedmica

13/22 – Trinaesta kalendarska sedmica

12/22 – Dvanaesta kalendarska sedmica

11/22 – Jedanaesta kalendarska sedmica

10/22 – Deseta kalendarska sedmica

9/22 – Deveta kalendarska sedmica

8/22 – Osma kalendarska sedmica

7/22 – Sedma kalendarska sedmica

6/22 – Šesta kalendarska sedmica

5/22 – Peta kalendarska sedmica

4/22 – Četvrta kalendarska sedmica

3/22 – Treća kalendarska sedmica

2/22 – Druga kalendarska sedmica

1/22 – Prva kalendarska sedmica

GODINA 2021

52/21 – Pedeset druga sedmica kalendarske godine

51/21 – Pedeset prva sedmica kalendarske godine

50/21 – Pedeseta sedmica kalendarske godine

49/21 – Četrdeset deveta sedmica kalendarske godine

48/21 – Četrdeset osma sedmica kalendarske godine

47/21 – Četrdeset sedma sedmica kalendarske godine

46/21 – Četrdeset šesta sedmica kalendarske godine

45/21 – Četrdeset peta sedmica kalendarske godine

44/21 – Četrdeset četvrta sedmica kalendarske godine

43/21 – Četrdeset treća sedmica kalendarske godine

42/21 – Četrdeset druga sedmica kalendarske godine

41/21 – Četrdeset prva sedmica kalendarske godine

40/21 – Četrdeseta sedmica kalendarske godine

39/21 – Trideset deveta sedmica kalendarske godine

38/21 – Trideset osma sedmica kalendarske godine

37/21 – Trideset sedma sedmica kalendarske godine

36/21 – Trideset šesta sedmica kalendarske godine

35/21 – Trideset peta sedmica kalendarske godine

34/21 – Trideset četvrta sedmica kalendarske godine

33/21 – Trideset treča sedmica kalendarske godine

32/21 – Trideset druga sedmica kalendarske godine

31/21 – Trideset prva sedmica kalendarske godine

30/21 – Trideseta sedmica kalendarske godine

29/21 – Dvadeset deveta sedmica kalendarske godine

28/21 – Dvadeset osma sedmica kalendarske godine

27/21 – Dvadeset sedma sedmica kalendarske godine

26/21 – Dvadeset šesta sedmica kalendarske godine

25/21 – Dvadeset peta sedmica kalendarske godine

24/21 – Dvadeset četvrta sedmica kalendarske godine

23/21 – Dvadeset treća sedmica kalendarske godine

22/21 – Dvadeset druga sedmica kalendarske godine

21/21 – Dvadeset prva sedmica kalendarske godine

20/21 – Dvadeseta sedmica kalendarske godine

19/21 -Devetnaesta sedmica kalendarske godine

18/21 – Osamnaesta sedmica kalendarske godine

17/21 – Sedamnaesta sedmica kalendarske godine

16/21 – Šesnaesta sedmica kalendarske godine

15/21 – Petnaesta sedmica kalendarske godine

14/21 – Četrnaesta sedmica kalendarske godine

13/21 – Trinaesta sedmica kalendarske godine

12/21 – Dvanaesta sedmica kalendarske godine

11/21 – Jedanaesta sedmica kalendarske godine

10/21 – Deseta kalendarska sedmica

9/21 – Deveta kalendarska sedmica

8/21 – Osma kalendarska sedmica

7/21 – Sedma kalendarska sedmica

6/21 – Šesta kalendarska sedmica

5/21 – Peta kalendarska sedmica

4/21 – Četvrta kalendarska sedmica

3/21 – Treća kalendarska sedmica

2/21 – Druga kalendarska sedmica

1/21 – Prva kalendarska sedmica

GODINA 2020

53/20 – pedeset treća kalendarska sedmica

52/20 – pedeset druga kalendarska sedmica

51/20 – pedeset prva kalendarska sedmica

50/20 – pedeseta kalendarska sedmica

49/20 – četrdeset deveta kalendarska sedmica

48/20 – četrdeset osma kalendarska sedmica

47/20 – četrdeset sedma kalendarska sedmica

46/20 – četrdeset šesta sedmica kalendarske godine

45/20 – četrdeset peta sedmica kalendarske godine

44/20 – četrdeset četvrta sedmica kalendarske godine

43/20 – četrdeset treća sedmica kalendarske godine

42/20 – četrdeset druga sedmica kalendarske godine

41/20 – četrdeset prva sedmica kalendarske godine

40/20 – četrdeseta sedmica kalendarske godine

39/20 – trideset deveta sedmica kalendarske godine

38/20 – trideset osma sedmica kalendarske godine

37/20 – trideset sedma sedmica kalendarske godine

36/20 – trideset šesta sedmica kalendarske godine

35/20 – trideset peta sedmica kalendarske godine

34/20 – trideset četvrta sedmica kalendarske godine

33/20 – trideset treća sedmica kalendarske godine

32/20 – trideset druga sedmica kalendarske godine

31/20 – trideset prva sedmica kalendarske godine

30/20 – trideseta sedmica kalendarske godine

29/20 – dvadeset deveta sedmica kalendarske godine

28/20 – dvadeset osma sedmica kalendarske godine

27/20 – dvadeset sedma sedmica kalendarske godine

26/20 – dvadeset šesta sedmica kalendarske godine

25/20 – dvadeset peta sedmica kalendarske godine

24/20 – dvadeset četvrta sedmica kalendarske godine

23/20 – dvadeset treća sedmica kalendarske godine

22/20 – Dvadeset druga sedmica kalendarske godine

21/20 – Dvadeset prva sedmica kalendarske godine

20/20 – Dvadeseta sedmica kalendarske godine

19/20 -Devetnaesta sedmica kalendarske godine

18/20 – Osamnaesta sedmica kalendarske godine

17/20 – Sedamnaesta sedmica kalendarske godine

16/20 – Šesnaesta sedmica kalendarske godine

15/20 – Petnaesta sedmica kalendarske godine

14/20 – Četrnaesta sedmica kalendarske godine

13/20 – Trinaesta sedmica kalendarske godine

12/20 – Dvanaesta sedmica kalendarske godine

11/20 – Jedanaesta sedmica kalendarske godine

10/20 – Deseta sedmica kalendarske godine

09/20 – Deveta sedmica kalendarske godine

08/20 – Osma sedmica kalendarske godine

07/20 – sedma sedmica kalendarske godine

06/20 – šesta sedmica kalendarske godine

05/20 – peta sedmica kalendarske sedmice

04/20 – četvrta sedmica kalendarske godine

03/20 – treća sedmica kalendarske godine

02/20 – druga sedmica kalendarske godine

01/20 – prva sedmica kalendarske godine

GODINA 2019

52/19 – pedeset druga kalendarska sedmica

51/19 – pedeset prva kalendarska sedmica

50/19 – pedeseta kalendarska sedmica

49/19 – četrdset deveta kalendarska sedmica

48/19 – četrdeset osma kalendarska sedmica

47/19 – četrdeset sedma kalendarska sedmica

46/19 – četrdeset šesta kalendarska sedmica

45/19 – četrdeset peta kalendarska sedmica

44/19 – četrdeset četvrta kalendarska sedmica

43/19 – četrdeset treća kalendarska sedmica

42/19 – četrdeset druga kalendarska sedmica

41/19 – četrdeset prva kalendarska sedmica

40/19 – ćetrdeseta kalendarska sedmica

39/19 – trideset deveta kalendarska sedmica

38/19 – trideset osma kalendarska sedmica

37/19 – trideset sedma kalendarska sedmica

36/19 – trideset šesta kalendarska sedmica

35/19 – trideset peta kalendarska sedmica

34/19 – trideset četvrta kalendarska sedmica

33/19 – trideset treća kalendarska sedmica

32/19 – trideset druga kalendarska sedmica

31/19 – trideset prva kalendarska sedmica

30/19 – trideseta kalendarska sedmica

29/19 – dvadeset deveta kalendarska sedmica

28/19 – dvadeset osma kalendarska sedmica

27/19 – dvadeset sedma kalendarska sedmica

26/19 – dvadeset šesta kalendarska sedmica

25/19 – dvadeset peta kalendarska sedmica

24/19 – dvadeset četvrta kalendarska sedmica

23/19 – dvadeset treća kalendarska sedmica

22/19 – dvadeset druga kalendarska sedmica

21/19 – dvadeset prva kalendarska sedmica

20/19 – dvadeseta kalendarska sedmica

19/19 – devetnaesta kalendarska sedmica

18/19 – osamnaesta kalendarska sedmica

17/19 – sedamnaesta kalendarska sedmica

16/19 – šesnaesta kalendarska sedmica

15/19 – trinaesta kalendarska sedmica

14/19 – trinaesta kalendarska sedmica

13/19 – trinaesta kalendarska sedmica

12/19 – dvanaesta kalendarska sedmica

11/19 – jedanaesta kalendarska sedmica

10/19 -deseta kalendarska sedmica

9/19 – deveta kalendarska sedmica

8/19 – osma kalendarska sedmica

7/19 – sedma kalendarska sedmica

6/19 – šesta kalendarska sedmica

5/19 – peta kalendarska sedmica

4/19 – četvrta kalendarska sedmica

3/19 – treca kalendarska sedmica

2/19 – druga kalendarska sedmica

1/19 – prva kalendarska sedmica

 

GODINA 2018

52/18 – pedesetdruga kalendarska sedmica

51/18 – pedesetprva kalendarska sedmica

50/18 – pedeseta kalendarska sedmica

49/18 – četrdesetdeveta kalendarska sedmica

48/18 – četrdesetosma kalendarska sedmica

47/18 – četrdesetsedma kalendarska sedmica

46/18 – četrdesetšesta kalendarska sedmica

45/18 – četrdesetpeta kalendarska sedmica

44/18 – četrdesetčetvrta kalendarska sedmica

43/18 – četrdesettreća kalendarska sedmica

42/18 – četrdesetdruga kalendarska sedmica

41/18 – četrdesetprva kalendarska sedmica

40/18 – četrdeseta kalendarska sedmica

39/18 – tridesetdeveta kalendarska sedmica

38/18 – tridesetosma kalendarska sedmica

37/18 – tridesetsedma kalendarska sedmica

36/18 – tridesetšesta kalendarska sedmica

35/18 – tridesetpeta kalendarska sedmica

34/18 – tridesetčetvrta kalendarska sedmica

33/18 – tridesettreća kalendarska sedmica

32/18 – tridesetdruga kalendarska sedmica

31/18 – tridesetprva kalendarska sedmica

30/18 – trideseta kalendarska sedmica

29/18 – dvadesetdeveta kalendarska sedmica

28/18 – dvadesetosma kalendarska sedmica

27/18 – dvadesetsedma kalendarska sedmica

26/18 – dvadesetšesta kalendarska sedmica

25/18 – dvadesetpeta kalendarska sedmica

24/18 – dvadesetčetvrta kalendarska sedmica

23/18 – dvadesettreća kalendarska sedmica

22/18 – dvadesetdruga kalendarska sedmica

21/18 – dvadesetprva kalendarska sedmica

20/18 – dvadeseta kalendarska sedmica

19/18 – devetnaesta kalendarska sedmica

18/18 – osamnaesta kalendarska sedmica

17/18 – sedamnaesta kalendarska sedmica

16/18 – šesnaesta kalendarska sedmica

15/18 – petnaesta kalendarska sedmica

14/18 – četrnaesta kalendarska sedmica

13/18 – trinaesta kalendarska sedmica

12/18 – dvanaesta kalendarska sedmica

11/18 – jedanaesta kalendarska sedmica

10/18 – deseta kalendarska sedmica

9/18 – deveta kalendarska sedmica

8/18 – osma kalendarska sedmica

7/18 – sedma kalendarska sedmica

6/18 – šesta kalendarska sedmica

5/18 – peta kalendarska sedmica

4/18 – četvrta kalendarska sedmica

3/18 – treća kalendarska sedmica

2/18 – druga kalendarska sedmica

1/18 – prva kalendarska sedmica