PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO

Aktuelni izvještaji i preporuke za stanovništvo u slučajevima prekomjernih koncentracija zagađujućih tvari

Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 31.03.2023.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 30.03.2023.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 29.03.2023.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 28.03.2023.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 24.03.2023.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 23.03.2023.