PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO

Aktuelni izvještaji i preporuke za stanovništvo u slučajevima prekomjernih koncentracija zagađujućih tvari

Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 20.03.2023.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 17.03.2023.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 16.03.2023.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 15.03.2023.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 14.03.2023.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 13.03.2023.