PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO

Aktuelni izvještaji i preporuke za stanovništvo u slučajevima prekomjernih koncetracija zagađujućih tvari

Pretraga:

Po razdoblju

Izaberite mjesec
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 06.12.2022.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 05.12.2022.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 02.12.2022.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 01.12.2022.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 30.11.2022.
Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 29.11.2022.