Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Na snazi je epizoda PRIPRAVNOST za područje Ilijaša. Zabilježena prekoračenja za polutante: 30.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose: – Automatska stanica – Vijećnica – trenutno bez konekcije – Automatska stanica – Otoka – 69,2 µg/m3 – Automatska […]

Međunarodni dan borbe protiv raka

Međunarodni dan borbe protiv raka obilježava se 4. februara svake godine kako bi se povećala svijest o malignim oboljenjima, njihovoj prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju. Sveobuhvatnu inicijativu za borbu protiv globalne epidemije raka pokrenula je Međunarodna unija za borbu protiv raka (UICC) u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) i ostalim ključnim zdravstvenim organizacijama koje se bave ovim pitanjem još […]

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Na snazi je epizoda PRIPRAVNOST za područje Ilijaša. Zabilježena prekoračenja za polutante: 30.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose: – Automatska stanica – Vijećnica – trenutno bez konekcije – Automatska stanica – Otoka – 69,2 µg/m3 – Automatska […]