Search
Close this search box.

AKTUELNI IZVJEŠTAJI I PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO ­U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNIH KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH TVARI: 21.12.2023.

Slika: Adi Kebo Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su sljedeće indeksne vrijednosti za mjerene polutante: Monitoring se vrši prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/12). Prosječne koncentracije polutanata sa vrijednošću […]