Search
Close this search box.

Lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova i konstatacijom da li je kandidat zadovoljio ili nije zadovoljio na pismenom ispitu za Poziciju 2. – Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za kontrolu sterilizacije.