Raspored za polaganje usmenog ispita za poziciju 1 – Zdravstveni tehničar u timu laboratorije