Search
Close this search box.

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 24.12.2020.

Aktuelno stanje možete preuzeti ovdje Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su sljedeće vrijednosti za PM10 čestice i PM2.5 na automatskoj stanici Ilidža. 23.12.2020. PM10  i PM2.5 – prosječne dnevne vrijednosti: Automatska stanica Prosjek izmjerenih koncentracija PM10 (µg/m3) Prosjek izmjerenih koncentracija PM2.5 (µg/m3) Indeksni broj i kategorija Napomena Vijećnica 42,3 […]

Vlada KS donijela odluku o ukidanju epizode Upozorenje, na snazi ostaje epizoda Pripravnost – informacija za javnost

Sarajevo, 24.12.2020. godine Vlada KS donijela odluku o ukidanju epizode “Upozorenje”, na snazi ostaje epizoda “Pripravnost” S obzirom da je zabilježen značajan pad koncentracija svih praćenih polutanata u zraku, kao i da predstoje prognozirane padavine, Vlada Kantona Sarajevo je danas donijela odluku o ukidanju epizode “Upozorenje” u zonama A, B, C i D na području […]

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 24.12.2020. do 15:00

Na osnovu povoljnih vremenskih prilika, izmjerene satne koncentracije bilježe pad vrijednosti koncentracija PM čestica na svim mjernim stanicama. Shodno tome preporučuje se iskoristiti ovakvo vrijeme i provjetriti prostorije u kojima se boravi duži vremenski period. Svakako se preporučuje i boravak u prirodnom ambijentu planina u okruženju. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama […]