Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 07.01.2020.g.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice tokom dana, naročito u jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima.Zabilježena prekoračenja za polutante: 06.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose: – Automatska stanica – Vijećnica 16,9 µg/m3 – Automatska stanica – Otoka 29,6µg/m3 – Automatska stanica – Ilidža – […]