Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 07.01.2020.g.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice tokom dana, naročito u jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima.Zabilježena prekoračenja za polutante:

06.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 16,9 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 29,6µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilijaš 85,2 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

07.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 37,1 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 68,1 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilijaš 139,4 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti. Vrijednosti sumpor dioksida izmjerene na automatskoj stanici Ilijaš, kod težih hroničnih bolesnika koji nisu pod adekvatnom terapijom, mogu izazvati pogoršanje simptoma osnovnih oboljenja.

Preporuke za stanovništvo Kantona Sarajevo, naročito za područje Ilijaša, Otoke i naselja u blizini su da smanje kretanje i boravak vani, naprezanje i rekreativne aktivnosti u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najviša. Navedeno se posebno odnosi na rizične grupe stanovništva kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani…), bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca i trudnice. Obzirom na vremensku prognozu i najavu moguće temperaturne inverzije, preporučuje se građanima da prate informacije o zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo i postupaju u skladu sa zdravstvenim preporukama.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.