Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe posljednjih dana rast koncentracija i  prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice.  Prekoračenja su zabilježena u periodu od 14.10. do 30.10.2019.. Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicama dozvoljenih vrijednosti.   U pojedinim područjima kao što je Ilijaš, Ilidža i Otoka te vrijednosti i […]