Search
Close this search box.

Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe posljednjih dana rast koncentracija i  prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice.  Prekoračenja su zabilježena u periodu od 14.10. do 30.10.2019.. Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicama dozvoljenih vrijednosti.  

U pojedinim područjima kao što je Ilijaš, Ilidža i Otoka te vrijednosti i broj prekoračenja su izražajnije. Prognoza Federalnog Hidrometerološkog Zavoda upućuje na nestabilno vrijeme koje je posljednja dva dana dovelo do poboljšanja kvaliteta zraka u čitavom Kantonu ali sa prestankom padavina se može očekivati ponovni rast koncentracija ovog polutanta.

Obzirom na stanje kvaliteta zraka preporučuje se rizičnim grupama stanovništva (trudnicama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima) smanjeno kretanje i boravak vani u ranim jutarnjim i poslijepodnevnim časovima kada dolazi do porasta koncentracija koje mogu dovesti po pojave tegoba.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.