Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 09.11.2020.

Aktuelno stanje možete preuzeti ovdje Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica na većini mjernih stanica, te PM2.5 na automatskoj stanici Ilidža. 08.11.2020. PM10  i PM2.5 – prosječne dnevne vrijednosti: Automatska stanica Prosjek izmjerenih koncentracija PM10 (µg/m3) Prosjek izmjerenih koncentracija PM2.5 (µg/m3) Indeksni broj […]

Ponovno proglašena epizoda „Pripravnost“ za Kanton Sarajevo, zbog povećanih koncentracija zagađujućih tvari u zraku

Nakon kratkotrajnog poboljšanja kvaliteta zraka, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ponovno proglašava epizodu „Pripravnost“ za kompletno područje Kantona Sarajevo, zbog povećanih koncentracija zagađujućih tvari u zraku. Mjerenjem njihovih koncentracija na svim lokacije zabilježena su prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti koncentracija čestičnih tvari u zraku […]