Search
Close this search box.

Lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova i konstatacijom da li je kandidat zadovoljio ili nije zadovoljio na pismenom ispitu za poziciju 2- Zdravstveni teh. u timu laboratorije za sanitarnu mikrobiologiju