Raspored polaganja usmenog ispita- Pozicija 3.- Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom