Okrugli sto – Svjetski dan voda 22. Mart

Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, Sekcija specijalista higijene i zdravstvene ekologije u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo SBK/KSB 22.03. 2018.godine u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta “Vitez”, u Travniku obilježila je Svjetski dan voda 22. Mart. Ove godine, tema Svjetskog dana voda je „Priroda za vodu“, sa posebnim fokusom na aktivnostima vezanim za zaštitu prirodnog okruženja […]