Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 28.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo ne bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica.

Zabilježene koncentracije za polutante:

27.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka 16,6µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 18,5µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 22,8µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

28.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka 4,1µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 4,3µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 23,0µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U navedenom periodu nije bilo prekoračenja koncentracija PM10 čestica te je evidentno smanjenje zagađenosti zraka u gradu. Koncentracije ostalih praćenih polutanata u zraku takođe nisu prelazile pragove dozvoljenih vrijednosti.

Preporuke za stanovništvo su da iskoriste ovaj period kada koncentracije zagađujućih materija nisu visoke i da redovno provjetravaju svoje životne i radne prostore zbog prisutnog unutrašnjeg „indoor“ zagađenja koje takođe nepovoljno utiče na zdravlje.

U narednim danima očekuje se promjenjivo vrijeme na području Kantona Sarajevo, te stoga preporučujemo građanima da prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja, postupaju u skladu sa stručnim preporukama.

Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/  trenutno nije u funkciji.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.