Search
Close this search box.

CORONAVIRUS

Online registracija sumnje na COVID19 ili obolijevanja od COVID19

Zavod zdravstvenog osiguranja KS razvio je novu aplikaciju koja će omogućiti svim pacijentima koji imaju sumnju na COVID19 ili su pozitivni, da putem web stranice popune osnovne anketne uputnike, te dalju komunikaciju sa zdravstvenim radnicima nastave online putem Vibera i telefona.

Aplikacija je razvijena jer je kao jedan od većih problema u kontaktiranju ljekara identifikovana otežana dostupnost ili potpuna nedostupnost telefonskih linija u zdravstvenim ustanovama. Podatke koji su uneseni putem web aplikacije su dostupne zdravstvenim radnicima ZZJZ KS, i na osnovu tih podataka se radi daljnji zdravstveni proces ZZJZ KS.

Pristup aplikaciji je omogućen putem linka:

https://onlinecovid19.ezoblak.ba, a čitav proces se odvija u 4 koraka:

  1. Registracija pacijenta putem web stranice,
  2. Popunjavanje online obrazaca,
  3. Potvrda Viber registracije od strane pacijenta,
  4. Pristup podacima od strane zdravstvenog radnika, preuzimanje slučaja i nastavak komunikacije sa pacijentom.

Pandemija izazvana koronavirusom COVID-19 je pred sve oblasti poslovanja stavila velike izazove. Posebno je izazovima izložen zdravstveni sektor, kako zbog potrebe da u specifičnim uslovima građanima i građankama omogući koliko-toliko prihvatljive uslove za pružanje zdravstvene zaštite, tako i usljed potrebe da ih izlaže što manjem riziku u pružanju povratnih informacija o njihovom zdravlju i potrebnim liječničko-terapijskim tretmanima.