Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Tehnički sekretar

Lista uspješnih kandidata sa bodovima kandidata za poziciju Tehnički sekretar – 24.12.2021. Raspored polaganja za usmeni dio ispita i rezultati pismenog dijela ispita – 21.12.2021. OBAVIJEST raspored polaganja pismenog ispita -15.12.2021. Spisak kandidata čija dokumentacija nije potpuna – 15.12.2021. Spisak kandidata među kojim će se provesti izborni postupak – 15.12.2021. POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA […]

Lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova i konstatacijom da li je kandidat zadovoljio ili nije zadovoljio na pismenom ispitu za Poziciju 1. – Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za parazitološku i mikološku dijagnostiku.

Lista kandidata sa brojem ostvarenih bodova i konstatacijom da li je kandidat zadovoljio ili nije zadovoljio na pismenom ispitu za Poziciju 1. – Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za parazitološku i mikološku dijagnostiku. NAPOMENA : Odnosi se na ovaj JAVNI OGLAS