Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za Poziciju 3.-Kurir (1 izvršioc)

Pitanja, lista propisa i literature iz oblasti iz kojih će se polagati pismeni i usmeni ispit za Poziciju 3-Kurir (13.06.2023 god.) JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Zdravstveni tehničar u HES timu, Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom, Kurir (16.06.2023) Poslovnik o radu Komisije za prijem u […]

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za Poziciju 2.-Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom (1 izvršioc)

Pitanja, lista propisa i literature iz oblasti iz kojih će se polagati pismeni i usmeni ispit za Poziciju 2-Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom (13.06.2023 god.) JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Zdravstveni tehničar u HES timu, Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom, Kurir […]

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME PET ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA U RADNOJ JEDINICI ZA MIKROBIOLOGIJU

PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE -08.12.2022. POSLOVNIK – 08.12.2022. JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktor medicine – specijalista mikrobiologije i zdravstveni tehničar – 12.12.2022. Spisak kandidata – Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju – 27.12.2022. Spisak kandidata – Laboratorija za respiratorne infekcije i opštu bakteriologiju – 27.12.2022. Spisak kandidata – Laboratorija za crijevne infekcije – […]

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto Doktor medicine, specijalista mikrobilogije

Poslovnik o radu Komisije za provođenje postupka prijema kandidata-Doktor medicine, specijalista mikrobiologije (02.12.2022.) Lista pitanja i literature iz oblasti iz kojih će se polagati pismeni i usmeni ispit za radno mjesto Doktor medicine, specijalista mikrobiologije (02.12.2022.) JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktor medicine – specijalista mikrobiologije i zdravstveni tehničar (12.12.2022.)

KONKURS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija

Epidemiologija……………………………………………………………………………………………. 2 (dvije) specijalizacije Klinička mikrobiologija……………………….………………………………………………………. 1 (jedna) specijalizacija Kadidati za poziciju 1. i 2.  trebaju da ispunjavaju sljedeće opće uslove: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da imaju visoku stručnu spremu, završen medicinski fakultet- dr. medicine, da imaju položen stručni ispit, da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita, […]