Search
Close this search box.

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poziciju Tehnički sekretar

Lista pitanja, propisa i literature iz oblasti iz kojih će se polagati pismeni i usmeni ispit za poziciju Tehnički sekretar (objavljeno 28.11.2023.) Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poziciju Tehnički sekretar (objavljeno 29.11.2023.) Poslovnik o radu komisije (objavljeno 29.11.2023.) Spisak kandidata čija dokumentacija nije potpuna za poziciju 2-Tehnički sekretar (objavljeno […]

Oglas za poziciju zdravstveni tehničar u HES timu

PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE ZA POZICIJU ZDRAVSTVENI TEHNIČAR U HES TIMU (objavljeno 20.11.2023.) Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za poziciju Zdravstveni tehničar u HES timu – 1 izvršilac (objavljeno 29.11.2023.) POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PRIJEM NA NEODREĐENO VRIJEME JEDNOG ZDRAVSTVENOG TEHNIČARA U HES TIMU (objavljeno 30.11.2023.) SPISAK KANDIDATA MEĐU […]

OGLAS ZA POZICIJU DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA EPIDEMIOLOGIJE

PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE ZA POZICIJU DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA EPIDEMIOLOGIJE – VOĐA HES TIMA – 15.8.2023. JAVNI OGLAS – 11.09.2023. POSLOVNIK O RADU KOMISIJE – 12.09.2023. SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA ĆE SE PROVESTI IZBORNI POSTUPAK -Epidemiolog – 09.10.2023. Raspored polaganja pismenog ispita – EPIDEMIOLOG – 11.10.2023. RANG LISTA – PISMENI ISPIT -Epidemiolog – 19.10.2023. […]

OGLAS ZA POZICIJU ZDRAVSTVENI TEHNIČAR u timu laboratorije za serodijagnostiku

PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE ZA POZICIJU ZDRAVSTVENI TEHNIČAR U TIMU LABORATORIJE ZA SERODIJAGNOSTIKU – 15.8.2023. JAVNI OGLAS – 11.09.2023. POSLOVNIK O RADU KOMISIJE – 12.09.2023. SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA ĆE SE PROVESTI IZBORNI POSTUPAK -Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za serodijagnostiku – 09.10.2023. Spisak kandidata čija dokumentacija NIJE POTPUNA -Zdravstveni tehničar u timu laboratorije […]

OGLAS ZA POZICIJU DIPLOMIRANI INŽINJER MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE u timu laboratorije sanitarne dijagnostike

PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE ZA POZICIJU DIPLOMIRANI INŽINJER MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U TIMU LABORATORIJE ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU – 15.8.2023. JAVNI OGLAS – 11.09.2023. POSLOVNIK O RADU KOMISIJE – 12.09.2023. SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA ĆE SE PROVESTI IZBORNI POSTUPAK-Diplomirani ing.MLD – 09.10.2023. Spisak kandidata čija dokumentacije NIJE POTPUNA-Diplomirani ing.MLD – 09.10.2023. Raspored polaganja pismenog ispita […]

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za Poziciju 3.-Kurir (1 izvršioc)

Pitanja, lista propisa i literature iz oblasti iz kojih će se polagati pismeni i usmeni ispit za Poziciju 3-Kurir (13.06.2023 god.) JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Zdravstveni tehničar u HES timu, Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom, Kurir (16.06.2023) Poslovnik o radu Komisije za prijem u […]

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za Poziciju 2.-Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom (1 izvršioc)

Pitanja, lista propisa i literature iz oblasti iz kojih će se polagati pismeni i usmeni ispit za Poziciju 2-Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom (13.06.2023 god.) JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Zdravstveni tehničar u HES timu, Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom, Kurir […]