KONKURS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija

Epidemiologija……………………………………………………………………………………………. 2 (dvije) specijalizacije Klinička mikrobiologija……………………….………………………………………………………. 1 (jedna) specijalizacija Kadidati za poziciju 1. i 2.  trebaju da ispunjavaju sljedeće opće uslove: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da imaju visoku stručnu spremu, završen medicinski fakultet- dr. medicine, da imaju položen stručni ispit, da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita, […]

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU POLOVNIH VOZILA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

PODACI O VOZILU I CIJENI VOZILA: Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, putem javne licitacije, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda, prodaje slijedeća motorna vozila: Vrsta: putnički automobil; marka: Dacia Logan; godina proizvodnje: 2006; zapremina motora: 1390 cm3; snaga motora u KW 55; pređeno km 241 000; vozilo u voznom stanju,  vozilo registrovano do: 12.12.2022. […]