SIMULACIJSKA VJEŽBA SLUŽBE ZA EPIDEMIOLOGIJU, MIKROBIOLOGIJU I ZAŠTITU I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU,MIKROBIOLOGIJU I ZAŠTITU I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNE SREDINE 01.12.2022.godine u prostorijama JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo održana je redovna simulacijska vježba za članove Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unaprijeđenje životne sredine. Vježba je imala za cilj provjeru Plana rada Službe u slučaju hitnih javnozdravstvenih događaja. Tema vježbe bila je simulacija […]

3. decembar- Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3, a  ima za cilj promovirati razumijevanje pitanja invaliditeta i mobilizirati podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. UN-ova Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i njen Opcioni protokol usvojeni su u decembru 2006. godine, […]

Uz primjenu interventnih mjera: Proglašena epizoda „Pripravnost“ za područje Kantona Sarajevo

Na osnovu mjerenja koncentracija zagađujućih materija u zraku jučer i danas, kao i vremenske prognoze za naredna tri dana, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor primjene Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo zaključilo je da su se stekli uvjeti za proglašenje epizode “Pripravnost” za područje Kantona Sarajevo. Na mjernim stanicama […]

Prečišćivači zraka u prostorijama, sa posebnim osvrtom na školske učionice. Zdravstveni aspekt

Veliki broj provedenih studija širom svijeta jasno ukazuju na povezanost između izloženosti zagađujućim materijama iz okruženja i razvoja akutnih i hroničnih oboljenja kod ljudi. Zagađenje unutrašnjeg i vanjskog zraka je globalno priznata prijetnja zdravlju ljudi, drugim ekosistemima, okruženju i klimi. Prema SZO, u svijetu se bilježi ukupno 12,6 miliona smrtnih slučajeva zbog nezdravog okruženja, što […]

Aktivnosti na realizaciji serije predavanja učenicima osnovnih škola na teme promocije zdravlja i prevencije oboljenja

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je uz saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a u saradnji sa osnovnim školama na području našeg Kantona, započeo aktivnosti i realizaciju serije predavanja učenicima osnovnih škola na teme promocije zdravlja i prevencije oboljenja. Edukacija je počela 07.11.2022. godine i kontinuirano […]

Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnim lijekovima – 18-24. novembar 2022

Evropski dan svjesnosti o racionalnom korištenju antibiotika (ECDC) – 18.11.2022. godine Antimikrobna rezistencija (AMR) nastaje kada se bakterije, virusi, gljivice i paraziti mijenjaju tokom vremena i više ne reaguju na lijekove, što liječenje čini težim ili nemogućim i povećava rizik od širenja bolesti, pojave teškog oblika bolesti i smrti. Prema istraživanjima, procijenjeno je da je […]

Svjetski dan diabetesa – 14. novembar

Svjetski dan diabetesa obilježava se 14. novembra svake godine na inicijativu Međunarodne diabetičke federacije (engl. International Diabetes Federation). Kampanja Svjetskog dana diabetesa u periodu 2021-2023. fokusira se na dostupnost zdravstvene zaštite za oboljele od diabetesa. Osobe koje boluju od diabetesa zahtijevaju kontinuiranu zaštitu i podršku kako bi upravljale svojim zdravstvenim stanjem i izbjegle komplikacije bolesti. Ove […]

Oktobar – Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke

Mjesec oktobar obilježava se kao mjesec roza vrpce, odnosno međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke. Brojnim aktivnostima u ovom mjesecu povećava se svjesnost u javnosti, ali i skreće pažnja donosiocima odluka o značaju podrške ženama oboljelim od raka dojke, ali i hitnosti implementacije strategije ranog otkrivanja raka dojke, poboljšanja mogućnosti liječenja i kvalitete života oboljelih. […]

Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar

„Učinimo mentalno zdravlje i dobrobit za sve globalnim prioritetom“ Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH) 10. oktobar Svjetski dan mentalnog zdravlja ovaj značajan datum za podizanje svijesti o pitanju mentalnog zdravlja, obilježavaju sa temom „Učinimo mentalno zdravlje i dobrobit za sve globalnim prioritetom“ U cijelom svijetu trenutno se suočavamo sa […]

Sezona grijanja i zagađenje zraka 2022/2023 na području Kantona Sarajevo – početne informacije i zdravstvene preporuke za stanovništvo

Sezona grijanja nam je na pragu, globalno je neizvjesno koja vrsta energenata će se koristiti za zagrijavanje i shodno tome uskoro se može očekivati značajan porast koncentracija štetnih materija u zraku (naročito PM čestica) koje mogu uticati na zdravlje stanovnika. U slučaju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti polutanata u zraku, apeluje se prema građanima da se pridržavaju […]