Search
Close this search box.

Japan – zemlja izlazećeg sunca i čiste okoline

U januaru 2024 godine bio sam odbaran od za edukaciju za zaštitu okoliša i probleme sa zagađenjem zraka od strane Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). U toku jednomjesečne edukacije kolege iz Japana su nam pokazale kakvo je stanje sa zagađenjem u Japanu i historijat zagađenja, njihove probleme i način riješavanja istih. Japan je povećanom […]

Krpelji i bolesti koje najčešće prenose

Krpelji su sitne životinjice iz skupine člankonožaca i paučnjaka, koje za svoj razvoj i razmnožavanje trebaju obrok krvi, pa su povremeno nametnici na životinjama (pticama i sisavcima), kojima sišu krv, a iznimno i na čovjeku, te pritom mogu prenositi uzročnike zaraznih bolesti. Na sreću samo je određen broj krpelja zaražen uzročnicima zaraznih bolesti. Pojavljivanje bolesti […]

Vakcinacija protiv pneumokokne bolesti

Uzročnik bolesti Streptococcus pneumoniae (pneumokok) je jedan od najučestalijih uzročnika infekcije uha, sinusitisa, upale pluća, infekcije krvotoka i meningitis. Vakcine protiv pneumokoka pomažu u zaštiti od bakterijskih infekcija uzrokovanih Streptococcus pneumoniae (pneumokok). Pneumokokne infekcije šire se putem direktnog kontakta sa oboljelim, ali  i respiratornim izlučevinama, poput pljuvačke i kapljica. Manje od 10% odraslih nosioci su […]

Obilježen Svjetski dan zdravlja 7. april 2024. godine

Svjetska zdravstvena organizacija 7. april 2024. godine posvetila je svom globalnom cilju koji se odnosi na pravo na zdravlje sa sloganom „Moje zdravlje, moje pravo“ izražavajući stalnu opredijeljenost za smanjenje nejednakosti u zdravlju, pravičnost u ostvarivanju zdravstvene zaštite kako bi se u cijelom svijetu i svakoj zemlji smanjio finansijski i socijalni teret bolesti, a naročito […]

Obilježena Sedmica reciklaže u organizaciji JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 18.03.-22.03.2024.godine

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, uz saglasnost Ministarstva odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, a u saradnji sa KJKP “Rad” i društveno odgovornim kompanijama, realizirao je niz aktivnosti na obilježavanju Sedmice reciklaže. Odabrano je 9 osnovnih škola (iz svake sarajevske opštine po jedna škola), u kojima su uposlenici JU Zavoda za javno zdravstvo KS […]

AKTUELNI IZVJEŠTAJI I PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNIH KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH TVARI: 01.04.2024.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su sljedeće indeksne vrijednosti za mjerene polutante: Monitoring se vrši prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/12). Prosječne koncentracije polutanata sa vrijednošću Indeksa na dan […]

Učešće u međunarodnom  workshopu “Leveraging Interlinkages between the Air Quality and Climate Agendas” 14.-15.03.2024. Wienna, Austria

Organizator: World Bank Vienna Office u okviru programa “Western Balkans Plus” Učesnici- delegacije iz zemalja zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska Kosovo, Albanija, uz predočavanje iskustava iz Austrije, posebno grada Graca kao i Tajikistana. Workshop je organizovan u više različitih sesija sa moderatorima uz diskusiju učesnika.  U okviru programa rada upriličena je i kratka […]

22.03. SVJETSKI DAN VODA – „VODA ZA MIR“

Svake godine, 22. marta, obilježava se Svjetski dan voda, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti vode i zagovaranju održivog upravljanja vodnim resursima. Ove godine, tema “Voda za mir” naglašava ključnu ulogu koju voda igra u podsticanju mira i stabilnosti širom svijeta. Dok se suočavamo sa sve većim izazovima poput klimatskih promjena, rasta stanovništva i geopolitičkih […]

Svjetski dan oralnog zdravlja, 20. mart

Svjetski dan oralnog zdravlja 20. mart u 2024. godini u cijelom svijetu obilježava se sa sloganom „Sretna usta su …. sretno tijelo“ (eng. A happy mouth is….a happy body), a ujedno je i početak trogodišnje globalne kampanje u periodu 2024- 2026 godine koju će sa ovim slaganom provoditi Svjetska dentalna federacija (engl. World Dental Federation, […]

Globalni dan reciklaže

Od 2018. godine, kada su ga usvojile Ujedinjene nacije, širom svijeta 18. mart obilježava se kao Globalni dan reciklaže. Obilježavanje ovog dana ima za cilj podizanje svijesti o važnosti reciklaže i podsticanje pojedinaca, zajednica, kompanija da preduzmu akcije ka održivoj budućnosti. Sa svakom godinom koja prolazi, Globalni dan reciklaže nastavlja rasti, potičući pozitivne promjene i […]