U Kantonu Sarajevo ukinuta epizoda Pripravnost

S obzirom na trendove pada koncentracija zagađujućih PM10 čestica u zraku, kao i prognozirane vremenske prilike, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor nad provođenjem Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, ukinulo je epizodu “Pripravnost” na području Kantona Sarajevo. Sporiji pad koncentracija ovog polutanta bilježi se na mjernim mjestima Ilijaš i Vogošća, ali s […]

SIMULACIJSKA VJEŽBA SLUŽBE ZA EPIDEMIOLOGIJU, MIKROBIOLOGIJU I ZAŠTITU I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU,MIKROBIOLOGIJU I ZAŠTITU I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNE SREDINE 01.12.2022.godine u prostorijama JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo održana je redovna simulacijska vježba za članove Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unaprijeđenje životne sredine. Vježba je imala za cilj provjeru Plana rada Službe u slučaju hitnih javnozdravstvenih događaja. Tema vježbe bila je simulacija […]

3. decembar- Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3, a  ima za cilj promovirati razumijevanje pitanja invaliditeta i mobilizirati podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. UN-ova Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i njen Opcioni protokol usvojeni su u decembru 2006. godine, […]

Uz primjenu interventnih mjera: Proglašena epizoda „Pripravnost“ za područje Kantona Sarajevo

Na osnovu mjerenja koncentracija zagađujućih materija u zraku jučer i danas, kao i vremenske prognoze za naredna tri dana, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor primjene Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo zaključilo je da su se stekli uvjeti za proglašenje epizode “Pripravnost” za područje Kantona Sarajevo. Na mjernim stanicama […]

Prečišćivači zraka u prostorijama, sa posebnim osvrtom na školske učionice. Zdravstveni aspekt

Veliki broj provedenih studija širom svijeta jasno ukazuju na povezanost između izloženosti zagađujućim materijama iz okruženja i razvoja akutnih i hroničnih oboljenja kod ljudi. Zagađenje unutrašnjeg i vanjskog zraka je globalno priznata prijetnja zdravlju ljudi, drugim ekosistemima, okruženju i klimi. Prema SZO, u svijetu se bilježi ukupno 12,6 miliona smrtnih slučajeva zbog nezdravog okruženja, što […]

Aktivnosti na realizaciji serije predavanja učenicima osnovnih škola na teme promocije zdravlja i prevencije oboljenja

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je uz saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a u saradnji sa osnovnim školama na području našeg Kantona, započeo aktivnosti i realizaciju serije predavanja učenicima osnovnih škola na teme promocije zdravlja i prevencije oboljenja. Edukacija je počela 07.11.2022. godine i kontinuirano […]

Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnim lijekovima – 18-24. novembar 2022

Evropski dan svjesnosti o racionalnom korištenju antibiotika (ECDC) – 18.11.2022. godine Antimikrobna rezistencija (AMR) nastaje kada se bakterije, virusi, gljivice i paraziti mijenjaju tokom vremena i više ne reaguju na lijekove, što liječenje čini težim ili nemogućim i povećava rizik od širenja bolesti, pojave teškog oblika bolesti i smrti. Prema istraživanjima, procijenjeno je da je […]

Svjetski dan diabetesa – 14. novembar

Svjetski dan diabetesa obilježava se 14. novembra svake godine na inicijativu Međunarodne diabetičke federacije (engl. International Diabetes Federation). Kampanja Svjetskog dana diabetesa u periodu 2021-2023. fokusira se na dostupnost zdravstvene zaštite za oboljele od diabetesa. Osobe koje boluju od diabetesa zahtijevaju kontinuiranu zaštitu i podršku kako bi upravljale svojim zdravstvenim stanjem i izbjegle komplikacije bolesti. Ove […]

Obavijest o dopuni i izmjeni pravilnika o medicinskoj dokumentaciji, individualnim i zbirnim izvještajnim obrascima

Obavještavamo sve javne i privatne zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo da su u „Službenim novinama FBiH,“ broj 72/22 objavljene izmjene i dopune sljedećih pravilnika: PRILOG: – Sestrinska dokumentacija – PRIMARNI NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – Sestrinska dokumentacija – SEKUNDARNI I TERCIJARNI NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PRILOG 1: – Obrazac “Obr. br. 17-I-PDM – Prijava oboljelog od […]