Search
Close this search box.

Svjetski dan nepušenja, 31. maj

Svjetska zdravstvena organizacija 1987. godine, proglasila je 31. maj Svjetskim danom nepušenja (eng. World No Tobacco Day) sa ciljem podizanja društvene i individualne svijesti o štetnosti duhana, duhanskih i nikotinskih proizvoda po zdravlje. Tema Svjetskog dana nepušenja 2024. godine je „Zaštita djece od uticaja duhanske industrije“ kako bi se zaštitilo zdravlje budućih generacija i osiguralo da upotreba duhana, duhanskih i nikotinskih proizvoda nastavi opadati. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije djeca i mladi koriste e-cigarete po stopi većoj od odraslih u svim regijama svijeta, a globalno se procjenjuje da 37 miliona mladih u dobi od 13-15 godina koriste duhan

Svjetski dan nepušenja 2024. godine pruža mogućnost mladim ljudima širom svijeta, da pozovu vlade i predstavnike zakonodavne vlasti da ih zaštite od perfidnih marketinških taktika duhanske industrije. Duhanska industrija različitim taktikama uključujući i društvene mreže cilja na mlade za cjeloživotni profit, stvarajući novi val ovisnosti.

Svjetska zdravstvena organizacija poziva vlade zemalja članica da zaštite mlade ljude od konzumiranja duhana, e-cigareta i drugih nikotinskih proizvoda zabranom ili strogom regulacijom ovih proizvoda. Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije uključuju stvaranje zatvorenih javnih mjesta 100% bez pušenja, zabranu aromatiziranih e-cigareta, zabranu marketinga, reklamiranja i promocije, veće poreze, povećanje svijesti javnosti o obmanjujućim taktikama koje koristi duhanska industrija i podršku inicijativama za obrazovanje i podizanje svijesti mladih.

Zagovornici mladih širom svijeta zauzimaju stav protiv destruktivnog utjecaja i manipulativnog marketinga industrije duhana i nikotina. Oni razotkrivaju ove obmanjujuće prakse i zalažu se za vlastitu budućnost bez duhana i nikotina.

J.U. Zavod za javno zdravstvo KS u saradnji sa JU Srednjoškolski centar Hadžići obilježili su Svjetski dan nepušenja. Učenicima je održano predavanje o štetnosti duhana i duhanski proizvoda kao i predavanje o štetnosti bezdimnih duhanskih proizvoda i nikotinskih proizvoda po zdravlje mladih. Učenici ove škole su se pridružili globalnoj kampanji kroz brojne aktivnosti kao što su: kreiranje poruka, izrada bedževa, šetnja sa porukama javnosti i donosiocima odluka sa sloganom „Napravimo korak naprijed, zauzmimo stav“, fizičkom aktivnosti kao jednim od najvažnijih preduslova dobrog zdravlja, i sve to kako bi skrenuli pažnju i podigli svijest o potrebi aktivne uloge vlasti na svim nivoima o zaštiti njihovog zdravlja i budućnosti koja treba biti bez duhanskih proizvoda i nikotina.