Search
Close this search box.

Preventivne mjere za sprječavanje raka

Rak je naziv za skupinu povezanih bolesti, a svima im je zajedničko da se dio ćelija u tijelu počne nekontrolisano dijeliti  te širiti u okolno tkivo. Rak se može pojaviti u bilo kojem dijelu tijela. Svaki četvrti muškarac i svaka peta žena umiru od neke maligne bolesti. Preko 90% bolesnika sa malignim tumorom umire zbog pojave metastaza.

Neki od najviše istraživanih faktora rizika su:

 • Dob (veća učestalost kod starije životne dobi)
 • Pušenje
 • Pasivno pušenje
 • Višak tjelesne težine
 • Unos alkohola
 • Nezdrava ishrana
 • Fizička neaktivnost
 • Izloženost ultraljubičastom zračenju
 • Infekcije povezane s rakom (infekcije virusima, bakterijama, rikecijama)

Iako se obično ne može sa sigurnošću utvrditi uzrok raka kod svakog pojedinačnog bolesnika, naučnim istraživanjima utvrđeno je više rizičnih faktora za pojedine vrste raka koji povećavaju rizik pojave bolesti. Neki rizični faktori poput dobi zajednički su mnogim tipovima raka, ali svaki tip ima i svoje specifične rizične faktore (npr. pušenje kod raka pluća, HPV kod raka grlića materice i sl). Na veliki dio rizičnih faktora može se uticati (faktori okoline i stila života, npr. pušenje, alkohol, fizička aktivnost), dok se na dugi dio kao što su dob, pojava bolesti u porodici i rasa se ne može uticati.

Pojava raka u porodici potencijalno može biti znak nasljednog sindroma povezanog s rakom. Bitno je napomenuti da prisustvo rizičnog faktora u neke osobe ne znači da će osoba nužno oboljeti od raka, niti je osoba bez rizičnih faktora potpuno zaštićena, ali mogu postojati značajne razlike u vjerojatnosti oboljevanja. Stoga, smanjenjem izloženosti onim rizičnim faktorima na koje možemo uticati možemo značajno smanjiti rizik razvoja raka.

Američko društvo za borbu protiv raka (ACS) preporučuje da svaka osoba može poduzeti dvije radnje kako bi uveliko smanjila rizik od razvoja i umiranja od najčešćih vrsta raka:

 • Potrudite se da smanjite one štetne svakodnevne navike koje povećavaju rizik od razvoja raka.
 • Slijedite smjernice za preporučene skrininge raka (preventivne preglede).

Izvori:

 1. Centers for diseases control and prevention, Atlanta.
 2. ECDC. European Centar for Disease Prevention and Control, Europa.
 3. WHO. World Health Organization.
 4. RKI. Robert Koch Institute, Germany.
 5. AIHW. Austarlia Institute of Health and Welfare, Australia.