Search
Close this search box.

Dani Kantona Sarajevo 2023. godine

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo uzeo je učešće u obilježavanju Manifestacije Dani Kantona Sarajevo. Dana 08 i 09. maja kroz aktivnosti „Javnozdravstveni problemi- razgovarajmo“ u kontanktu sa građanima na ulici na području Općine Centar građanima su podijeljeni zdravstveno-promotivni materijali i zdravstveni savjeti.

Promotivni materijali sadržavali su informacije o prekomjernoj upotrebi soli u ishrani koji je jedan od vaznih faktora rizika za nastanak hipertenzije, srčanog i moždanog udara. Također su distribuirani materijali vezani za značaj kontrole dijabetesa tip 2, koji kao podmukla i dugotrajna bolest je uzrok brojnih zdravstvenih problema.  zatim zdravstveno promotivni materijali vezani za značaj vakcinacije i dječjih infektivnih bolesti. Sa građinima razgovaralo se, uz podijelu promotivnog materijala,  o načinima zaštite od ekstremnih vrućina, javnozdravstvenim rizicima na bazenskim kupalištima, uz preporuke kako se ponašati da se isti izbjegnu, te o pravilnoj higijeni ruku kao o najdjelotvornijem načinu prevencije mnogih bolesti. Razgovaralo se i o važnosti odgovorne upotrebe antibiotika sa ciljem zaustavljanja širenja rezistentnih bakterija, jer samo tako se može očuvati djelotvornost antibiotika prilikom upotrebe kod budućih generacija.

Ovoj akciji pridružili su se i učenici VII razreda Osnovne škole Šip koji su izrazili želju da uz zdravstvene profesionalce iz Zavoda za javno zdravstvo KS, prisustvuju promotivnim aktivnostima.

Zdravstveno promotivni materijali su distribuirani i zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo.