Search
Close this search box.

PREPORUKE ZA PONAŠANJE STANOVNIŠTVA – ZEMLJOTRES

Zemljotres ili potres nastaje usljed pomjeranja tektonskih ploča, kretanja Zemljine kore ili pojave udara. Posljedica toga je podrhtavanje tla zbog oslobađanja velike energije. Jačina zemljotresa zavisi od više faktora. Nasuprot rasprostranjenom uvјerenju da su to rijetke pojave, zemljotresi se dešavaju vrlo često. Na sreću, najveći broj njih je slabijeg intenziteta i ne izaziva oštećenja. Zemljotres se ne može predvidjeti ali možemo naučiti kako se pokušati zaštititi.

Šta možemo uraditi prije zemljotresa?

Zemljotres je prirodna pojava koju nije moguće predvidjeti, ali se uvijek može očekivati. Stoga, važno je pripremiti se.

Preporučuje se odrediti jedno mjesto u domaćinstvu kao zborno mjesto, koje pruža najsigurniju moguću zaštitu (u blizini nosećih stubova).

Pripremite manju torbu sa osnovnim priručnim sredstvima koju ćete držati blizu mjesta okupljanja, a koja sadrži: deku ili foliju, zaštitnu masku za lice, svijeću, upaljač, baterijsku lampu sa rezervnim baterijama, tranzistor, set za prvu pomoć, pištaljku, flašu vode, nekoliko energetskih čokoladica…

Kao i u većini slučajeva prirodnih ili drugih nesreća potrebno je da svi ukućani znaju gdje je glavna sklopka za struju, glavni ventili za plin i vodu i kako se zatvaraju (isključuju).

Takođe, preporuka je da u domaćinstvu uvijek stoji na raspolaganju putna torba sa osnovnim ličnim stvarima koja se brzo može dohvatiti i ponijeti vani, bez obzira da li je u pitanju zemljotres, požar ili neka druga pojava za koju je potrebna brza evakuacija. 

Isto se preporučuje i za kompanije i ustanove u sklopu vlastitih Planova zaštite na radu i  zaštite od prirodnih nesreća.

Šta činiti za vrijeme zemljotresa?

 • Ostanite mirni i prisebni i ne dozvolite da vas obuzme panika. Budite svjesni da su neki zemljotresi slabijeg intenziteta i da se paničnim ponašanjem mogu uzrokovati veće posljedice nego što bi učinio sam zemljotres. Međutim, imajte na umu i da je moguće da je u toku samo početni potres, te da ubrzo može uslijediti jači.
 • Ne pokušavajte da bježite!
 • Ako vas je zemljotres zatekao u prostorijama niže spratnosti stana/kuće, nakon prvih podrhtavanja izađite vani na slobodan prostor, udaljivši se pri tome od sgrađevina, tabala, uličnih svjetiljki, električnih kablova i ostalih viših predmeta.
 • Ako vas je zemljotres zatekao na višim spratovima, sklonite se na zborno mjesto (pored nosivih stubova i zidova, pod okvire vrata, u unutrašnji ugao prostorije). Ako ne možete u roku od nekoliko sekundi otići do zbornog mjesta, spustite se na pod, sklupčajte se i zaštitite glavu.
 • Odmaknite se što dalje od staklenih površina, vanjskih zidova, vrata ili bilo čega drugog što može da padne, ne izlazite na terasu i balkon.
 • Ako situacija dozvoljava, isključite sve izvore električne energije, plina i vode.
 • Ako se nalazite u automobilu, ne zaustavljajte se ispod podvožnjaka, električnih kablova, i u tunelima, zaustavite se na otvorenom prostoru i ostanite u automobilu.
 • Ako ste na otvorenom, udaljite se od svih mogućih objekata i predmeta koji bi vas mogli ugroziti (pasti na vas) te zaštitite glavu.

Ponavljamo da je najbitnije sačuvati prisebnost i ne paničiti, panika može biti glavni krivac za nerazborito ponašanje.

Postupci ukoliko se nađete pod ruševinama:

 • Iskoristite predmete iz torbe sa priručnim sredstvima.
 • Prekrijte usta maramicom ili tkaninom ili stavite masku.
 • Upalite prvo bateriju i pogledajte oko sebe. Svijeću upalite tek kad se uvjerite da je sigurno.
 • Ukoliko ste ozlijeđeni, a uslovi dozvoljavaju pružite si prvu pomoć.
 • Pokušajte na neki način skrenuti pažnju spasiocima (pištaljkom, udaranjem rukama o neki predmet, cijev…) Nemojte glasno vikati zbog velike prašine koja se u takvim slučajevima širi. Dozivajte tek kad čujete glasove spasioca ili zvukove mašina.

Šta uraditi nakon zemljotresa?

 • Čim prestane prvo podrhtavanje isključite električnu energiju na glavnoj sklopci i zatvorite plin i vodu na glavnom ventilu.
 • Napustite prostoriju uzevši sa sobom najvažnije i već pripremljene stvari (mjesto prvo napuštaju majke sa djecom, starije osobe i invalidi, pa ostali).
 • Ne napuštajte zgradu liftom, upotrebljavajte isključivo stepenice (mogu se pokvariti instalacije, srušiti liftovi posljedicama prvog ili ponovnim potresom, može nestati električne energije i sl.).
 • Posvetite se, ukoliko situacija omogućava, pomoći stradalima.
 • Dalje postupajte prema uputama dobijenim putem sredstava javnog informisanja ili direktno od spasilaca.

Napomena: Entitetski hidrometeorološki zavodi su institucije koje imaju tačne i provjerene

         informacije o zemljotresima ( www.fhmzbih.gov.ba i www.rhmzrs.com).