Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

Dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. decembra – na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1948. godine usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima (UDHR). Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (UDHR) je dokument koji proklamira neotuđiva prava na koja svako ima pravo kao ljudsko biće, a u  kojem se polazi od načela i […]