Search
Close this search box.

SIMULACIJSKA VJEŽBA SLUŽBE ZA EPIDEMIOLOGIJU, MIKROBIOLOGIJU I ZAŠTITU I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU,MIKROBIOLOGIJU I ZAŠTITU I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

01.12.2022.godine u prostorijama JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo održana je redovna simulacijska vježba za članove Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unaprijeđenje životne sredine.

Vježba je imala za cilj provjeru Plana rada Službe u slučaju hitnih javnozdravstvenih događaja.

Tema vježbe bila je simulacija pojave hidrične epidemije u jednom naselju koje se snabdijeva vodom za piće sa mjesnog vodovoda, a koji nije pod nadzorom.

Izvođenje vježbe proteklo je u ozbiljnoj ali i u ugodnoj atmosferi u kojoj su svi učesnici dali svoj doprinos, što je na kraju rezultiralo sa nekoliko zaključaka koji će se implementirati i na taj način poboljšati Plan, kako bi se u interesu zaštite zdravlja građana Kantona Sarajevo u slučaju nastanka prirodne ili neke druge vrste nesreće pravilno i pravovremeno reagovalo shodno novonastaloj situaciji.

Služba je inače formirana u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 30/13, 29/19, 15/20, 22/20, 17/22) kao jedna od službi koja će u slučaju hitnog javnozdravstvenog događaja, a članovi službe su stručnjaci iz javnozdravstvenih disciplina svih profila uposleni u JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.