Search
Close this search box.

Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnim lijekovima – 18-24. novembar 2022

Evropski dan svjesnosti o racionalnom korištenju antibiotika (ECDC) – 18.11.2022. godine

Antimikrobna rezistencija (AMR) nastaje kada se bakterije, virusi, gljivice i paraziti mijenjaju tokom vremena i više ne reaguju na lijekove, što liječenje čini težim ili nemogućim i povećava rizik od širenja bolesti, pojave teškog oblika bolesti i smrti. Prema istraživanjima, procijenjeno je da je antimikrobna rezistencija bakterija izazvala oko 1,27 miliona smrti u 2019. godini.

Globalni akcioni plan za rješavanje rastućeg problema rezistencije na antibiotike i druge antimikrobne lijekove odobren je na 68. skupštini Svjetske zdravstvene organizacije, održane u maju 2015. godine. Jedan od ključnih ciljeva plana je poboljšanje svijesti i razumijevanja antimikrobne rezistencije kroz efikasnu komunikaciju, obrazovanje i obuku.

Ove godine, tema Svjetske sedmice svjesnosti o antimikrobnim lijekovima (WAAW) je “Zajedno spriječimo antimikrobnu rezistenciju” radeći zajedno kroz pristup Jednog zdravlja koji obuhvata zdravlje ljudi, zdravlje životinja i zdravu okolinu.

Šta utiče na pojavu i širenje antimikrobne rezistencije?

  1. Neodgovarajuća upotreba antimikrobnih lijekova kod ljudi, životinja i biljaka;
  2. Neadekvatne sanitarne, higijenske, biosigurnosne i mjere prevencije i kontrole infekcija u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe,
  3. Sistemi uzgoja i proizvodnje hrane;
  4. Nedostatak ravnopravnog pristupa antimikrobnim lijekovima i vakcinama provjerenog kvaliteta.
  5. Boravkom u zemljama sa visokom prevalencom antimikrobne rezistencije ljudi se mogu se vratiti u svoju zemlju kolonizirani bakterijama otpornim na više lijekova.

Oko 90% antibiotika se troši izvan bolnica, a većina se troši za infekcije dišnih puteva koje su najčešće uzrokovane virusima i davanje antibiotika pri takvim indikacijama ne pomaže izlječenju, ali potiče razvoj bakterijskih sojeva otpornih na antibiotike među bakterijama koje prirodno nastanjuju ljudsko tijelo i okoliš – te se bakterije svakodnevno izmjenjuju među ljudima, a u datom momentu mogu uzrokovati infekciju.

Šta možemo učiniti da spriječimo antimikrobnu rezistenciju?

  • Ne uzimati antibiotike bez prethodne konsultacije s ljekarom
  • Ne koristiti zaostale antibiotike od prijašnjih tretmana
  • Pogrešna ili nepravilna upotreba antibiotika može uzrokovati da bakterije postanu otporne na buduće liječenje infekcija.
  • Zapamtite: Antibiotici neće djelovati u slučaju prehlade ili gripe.