Search
Close this search box.

Sezona grijanja i zagađenje zraka 2022/2023 na području Kantona Sarajevo – početne informacije i zdravstvene preporuke za stanovništvo

Sezona grijanja nam je na pragu, globalno je neizvjesno koja vrsta energenata će se koristiti za zagrijavanje i shodno tome uskoro se može očekivati značajan porast koncentracija štetnih materija u zraku (naročito PM čestica) koje mogu uticati na zdravlje stanovnika.

U slučaju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti polutanata u zraku, apeluje se prema građanima da se pridržavaju standardnih zdravstvenih preporuka u vezi s aerozagađenjem.

Generalne preporuke za stanovništvo, u periodima značajnog zagađenja zraka su da  kretanje i boravak na otvorenom u urbanim zonama Kantona, a koje su ispod 700 metara nadmorske visine  svedu na minimum, koliko to mogućnosti dozvoljavaju. Posebno se sugeriše rizičnim grupama stanovništva (hronični plućni i srčani bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca) da se bespotrebno ne izlažu zagađenom zraku. Navedene populacione grupe osjetljivije su na promjene u kvaliteti zraka, tako da zagađenje zraka na njihovo zdravlje ima prvi i najveći efekat. Svakako je preporuka da građani, ukoliko su u mogućnosti, borave na izletištima na okolnim planinama u periodima povišenih koncentracija zagađujućih materija u zraku u sarajevskoj kotlini.

Zagađenje unutrašnjeg zraka također ima značajan efekat na zdravlje ljudi. S obzirom na to da dolaze hladniji dani, stanovništvo će više vremena boraviti u zatvorenom prostoru. Stoga, preporučuje se iskoristiti svaku priliku kad nema zagađenja za provjetravanje prostorija u kojima se boravi, te pokušati smanjiti konzumiranje cigareta, naročito u prostorijama u kojima borave djeca.

Više informacija o zdravstvenim preporukama i mjerama samozaštite građani mogu naći u rubrici preporuke: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama, te davati dnevne zdravstvene preporuke na osnovu informacija o koncentracijama polutanata i vremenskoj prognozi.