Search
Close this search box.

5. maj – Svjetski dan higijene ruku

„Ujedinjeni za sigurnost: Čistite vaše ruke!“

Prvog jula 2022. godine navršava se 204 godine od rođenja oca higijene Ignaza Philipa Semmelweisa koji je prije više od 170 godina utvrdio da se prijenos puerperalne sepse (sepsa za vrijeme postporođajnog perioda) može spriječiti ako ljekari prije pregleda porodilja operu i dezinfikuju ruke. U to vrijeme smrtnost žena pri porodu bila je 17% i bila je direktno povezana s praksom da ljekari nakon obdukcija po potrebi su obavljali porode bez prethodnog pranja i dezinfekcije ruku. Treba imati na umu da se teorija o mikrobima kao uzročnicima zaraznih bolesti počinje razvijati tek u drugoj polovini 19. vijeka, što njegovo otkriće čini epohalnim u odnosu na dotadašnje naučne spoznaje. Uveo je obvezatno pranje ruku otopinom kalij-hipohlorita prije kontakta s porodiljama. U samo tri mjeseca, od sredine maja do sredine avgusta 1847. godine, smrtnost od puerperalne sepse smanjena je na 1,2%, čime su postavljeni temelji buduće antisepse. Tek 1867. godine, dvadeset godina poslije, britanski hirurg Joseph Lister postavio je temelje antisepse serijom od šest članaka o djelovanju karbolne kiseline na smanjenje poslijeoperacijskih infekcija, objavljenih u Lancetu.

Svake godine, 5. maja Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) obilježava Svjetski dan higijene ruku i na taj dan provodi kampanju u kojoj poziva sve zdravstvene ustanove širom svijeta na učestvovanje u globalnoj inicijativi, kako bi nastavili podizati svijest o važnosti higijene ruku, promovisali akcije za brigu o bolesnicima, te smanjiti infekciju povezanu s zdravstvenom njegom. Slogan kampanje WHO za 2022. godinu je: „Ujedinjeni za sigurnost: Čistite vaše ruke!“, koji ukazuje na potrebu da svi uposleni u zdravstvenim ustanovama  trebaju primjenjivatii znanje o važnosti čistih ruku, kako bi se u organizaciji zdravstvene njege postigao zajednički cilj zaštite zdravlja kako pacijenata, tako i zdravstvenih profesionalaca.

Higijena ruku je najjednostavnija, najefikasnija i najjeftinija mjera smanjenja infekcija povezanih sa zdravstvenom njegom, te je neizostavan faktor kada govorimo o sigurnosti bolesnika u zdravstvenoj ustanovi. Uprkos napretku u modernoj medicini, 5-10% bolesnika primljenih u bolnicu stekne infekciju povezanu sa zdravstvenom njegom. Mnoge studije provedene u zemljama u razvoju, pokazuju stope bolničkih infekcija više nego u razvijenim zemljama. Rezultati istraživanja provedenih tokom 40 godina pokazuju da ruke zdravstvenih profesionalaca igraju važnu ulogu u prijenosu infekcija. Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala je taj problem kao problem sigurnosti bolesnika, te je krajem 2005. godine započela projekt nazvan First global patient safety challenge: „Clean care is safer care“ (Prvi globalni izazov za sigurnost bolesnika: „Čista njega je sigurnija njega“), koji se sada primjenjuje u različitim dijelovima svijeta.

Tehnike higijene ruku

1. Prije direktnog kontakta s bolesnicima treba skinuti sav nakit. Vještački nokti su zabranjeni, kao i lak na prirodnim noktima.

2. Pri upotrebi alkoholnog preparata za utrljavanje treba uliti 3–5 mL preparata u skupljene dlanove i pokriti njime čitavu površinu obje šake. Ruke treba trljati preporučnim pokretima dok ne budu suhe, u vremenu od 20 do 30 sekundi.

3. Kad se ruke peru vodom i tečnim sapunom, tečni sapun se nanese na vlažne ruke, trljajući čitavu površinu šaka preporučenim pokretima, u vremenu od 40 do 60 sekundi. Voda ne smije biti vruća, jer oštećuje kožu ruku. Nakon toga ruke se obilno isperu i pažljivo posuše jednokratnim papirnim ubrusom. Ubrus ne smije biti višekratni, niti se njime smije služiti više osoba. Ubrusom se na kraju zatvara slavina.

Preuzeto i prilagođeno sa https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/infection-prevention-and-control/how-to-handwash-poster.pdf?sfvrsn=8ab212f0_5

Svjetska zdravstvena organizacija osmislila je koncept „Mojih 5 trenutaka za higijenu ruku“, koji definiše ključne trenutke u kojima zdravstveni profesionalci treba da obavljaju higijenu ruku. Koncept je zasnovan na dokazima, testiran na terenu, usmjeren prema korisniku,  osmišljen da bude jednostavan za učenje, logičan i široko primjenjiv.

Preporuke zdravstvenim profesionalcima za pranje ruku:

  1. prije kontakta sa pacijentom;
  2. prije čiste/aseptičke procedure;
  3. nakon izlaganja tjelesnoj tečnosti pacijenta;
  4. nakon kontakta sa pacijentom;
  5. nakon kontakta sa pacijentovom okolinom.

Preuzeto sa https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day

WHO je ovogodišnju temu Svjetskog dana higijene ruku usmjerila na prepoznavanje da  sigurnoj i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštitu možemo doprinijeti održavanjem higijene ruku,  ali i na podsticaj ljudi na pravovremeno održavanje higijene ruku, korištenjem adekvatnih sredstava, kao način prevencije i kontrole infekcije.

Izvori:

  1. WHO: World Hand Hygiene Day 2022, Unite for safety: clean your hands:

https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2022

  • CDC: Hand higiene in healthcare settings:

https://www.cdc.gov/handhygiene/index.html

  • CDC: Keeping hands clean:

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/hand/handwashing.html

  • WHO: WHO guidelines on hand hygiene in health care

https://www.who.int/publications/i/item/9789241597906