Search
Close this search box.

Održan Diskusioni forum „Naša zajednica, naše zdravlje“ u suradnji sa Općinom Novo Sarajevo uz podršku Ministarstva zdravstva KS

Dana 07.04.2022. godine J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u sklopu aktivnosti za obilježavanje Svjetskog dana zdravlja je organizirao Diskusioni forum “Naša zajednica, naše zdravlje” u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo uz podršku Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Skupu su se u sklopu uvodnih izlaganja obratili ministar zdravstva Kantona Sarajevo, prof. dr Haris Vranić, zatim načelnik Općine Novo Sarajevo, dr Hasan Tanović i direktorica J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, prof. dr Aida Pilav.

U sklopu edukativnog dijela foruma, skupu su prezentovane teme koje su pripremili zaposlenici J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo pod nazivom “Zdravstveno stanje stanovništva Općine Novo Sarajevo” (predavač dr Seniha Čelik) i “Naša zajednica, naše zdravlje” (predavači dr Damir Abdulahović i prim. dr Emira Tanović-Mikulec).

Zatim se skupu ispred Općine Novo Sarajevo obratila Erna Kućanin (Služba za upravljanje lokalnim razvojem) sa osvrtom na Integriranu strategiju razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine, gdje su prikazani strateški cilj 2. (Poboljšati kvalitet života i sigurnosti građana) i cilj 3. (Unaprijediti zaštitu okoliša po uzoru na razvijene evropske gradove) ove strategije.

Primjere dobre prakse za unapređenje zdravlja, okoliša i kvaliteta života kroz inicijative mjesnih zajednica predstavili su Samir Balić (predsjednik Savjeta MZ “Malta”) i Mirsad Krvavac (predsjednik Savjeta MZ “Vraca”).

Primjer dobre prakse saradnje NVO sa Općinom Sarajevo u realizaciji projekata koji integriraju pitanje zdravlja, unapređenja okoliša ili kvalitete života prikazale su predstavnice dvije NVO, Edina Bašić ispred Partnerstva za javno zdravlje BiH (Centri za zdravo starenje) i Sabina Hadžiahmetović ispred Centra za okolišno održivi razvoj (COOR).