Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom kroz prizmu javnozdravstvene prijetnje

Dolaskom proljeća povećavaju se ljudske aktivnosti na otvorenom i stoga predstavljamo tekst na temu oboljenja HEMORAGIJSKA GROZNICA SA BUBREŽNIM SINDROMOM (HGBS) te osvrt na mjere prevencije. Ovo oboljenje, u narodu poznato kao „mišja groznica“, je prirodnožarišna bolest koja spada u skupinu zoonoza, bolesti koje se prenose sa životinja na čovjeka. Može se javiti u vidu […]