Search
Close this search box.

Svjetski dan voda 22. mart

22. marta u cijelom svijetu obilježava se Svjetski dan voda sa ciljem skretanja pažnje na važnost vode i vodnih resursa, podizanja svijesti o globalnoj krizi sa vodama, te podizanja svijesti o više od 2 milijarde ljudi koji nemaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi.

Inicijativa za obilježavanje Svjetskog dana vode potekla je sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija održane u decembru 1992. godine u Rio de Janeiru kada je 22.mart proglašen za Svjetski dan vode.

Bez vode nema života na Zemlji. Ona je uslov opstanka biljnog, životinjskog svijeta i čovjeka. Obezbjeđivanje zdravstveno ispravne vode cilj je zdravstvenih politika zemlja širom planete. Problemi sve manjih resursa zdravstveno ispravne vode, kao i posljedice po zdravlje upotrebom zdravstveno neispravne vode za piće, najznačajnije su teme za stručnu i političku javnost.

Svake godine druga tema je u fokusu, ali stalni fokus Svjetskog dana voda  je podrška postizanju šestog cilja globalnog održivog razvoja: “voda i kanalizacija za sve do 2030. godine”.

Ove godine pozornost je usmjerena na prepoznavanje važnosti podzemnih voda uz slogan „Podzemne vode – učiniti nevidljivo vidljivim“. Uprkos činjenici da ih ne vidimo, njihov je učinak vidljiv svugdje.

Podzemne vode su vode koje se nalaze pod zemljom, u vodonosnicama, koji su geološke formacije stijena, pijeska i šljunka i u stanju su zadržati vodu. Na nekim mjestima ni ne znamo koliko se vode nalazi pod našim nogama, što znači da možda ni ne uspijevamo iskoristiti taj vitalni vodni resurs.

Podzemne vode čine 98% ukupne tečne slatke vode na Zemlji i predstavljaju najveću količinu slatkovodnih resursa na planeti. Izvor su pitke vode za 50% svjetske populacije, dok se oko 70% svjetske proizvodnje hrane oslanja na podzemne vode. 30% svih voda korištenih za navodnjavanje su podzemne vode.

Globalno gledano, podzemne vode, kao nevidljivi resurs, su pod sve većim pritiskom zbog ljudskih aktivnosti i klimatskih promjena. Naš odgovor na ovaj pritisak često nije adekvatan, velikim djelom zbog ograničene svijesti o važnosti ovog resursa.. Ne samo da su podzemne vode od ključne važnosti za zdravo funkcionisanje ekosistema, već su i jedan od najvažnijih faktora u prilagođavanju klimatskim promjenama, naročito u sušnim predjelima. Sa porastom nestašice vode i smanjenjem dostupnosti površinskih voda (zbog ljudskih aktivnosti i klimatskih promjena), povećava se oslanjanje i pritisak na podzemne vode. U mnogim područjima podzemne vode prekomjerno se koriste, iz vodonosnika se zahvaća više vode nego što se u njima obnavlja putem kiše i snijega. Poniranje zemljišta zbog prekomjerne eksploatacije vode može utjecati na 1,6 milijardi ljudi do 2040. godine (Wired Magazine, 2021; Science, 2021).

Onečišćenje podzemnih voda veliki je problem za čije rješenje mogu biti potrebne decenije, čak i stoljeća. Neprikladna upotreba hemijskih, organskih đubriva i pesticida zagađuje podzemne vode narušavajući time ekositeme i zdravlje ljudi. Moramo zaštiti podzemne vode od onečišćenja, koristiti ih održivo, balansirajući između potreba ljudi i planete. Podzemne vode moraju biti u središtu kreiranja politike održivog razvoja.

Podzemne vode su nevidljive, ali njihov uticaj je svuda veoma vidljiv. Van pogleda, pod našim nogama, podzemne vode su skriveno bogatstvo, koje obogaćuje naše živote. Kako se klimatske promjene pogoršavaju, podzemne vode će postajati sve ugroženije. Moramo  raditi zajedno na održivom upravljanju ovim dragocjenim resursom.

“Podzemne vode mogu biti van našeg vidokruga, ali nikada ne smiju biti van našeg uma!”

Izvori:

  1. https://www.unwater.org/groundwater-making-the-invisible-visible/
  2. https://www.unwater.org
  3. https://www.worldwaterday.org
  4. WHO: Protecting Groundwater for Health: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/PGWsection1.pdf?ua=1