Search
Close this search box.

Svjetski dan recikliranja 18. mart

Planeta nam svake godine daje milijarde tona prirodnih resursa, koje pretvaramo u potrošne materijale, međutim, oni će u određenom trenutku ipak presušiti. Osiguranje budućnosti naše planete trebao bi biti ili tek postati glavni zadatak svih nas na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou te bismo kao stanovnici ove planete morali početi ozbiljnije razmišljati o otpadu i njegovom recikliranju kao novoj prilici i resursu, a ne kao smeću.

Klimatske promjene su glavni i neizbježni problem našeg vremena, a recikliranje je jedan od odgovora koji nam je potreban za borbu protiv mogućih razornih učinaka. Recikliranje, industrijsko ili kućno, vodi ka sveukupnom smanjenju emisija ugljen dioksida (CO2), istodobno štiteći vrijedne prirodne resurse naše planete.

Recikliranje je prepoznato i u UN-ovim ciljevima održivog razvoja 2030. Recikliranje je ključni dio kružne ekonomije i pomaže u zaštiti prirodnih resursa. Svake godine „sedmi resurs“ (reciklabilni resursi) štedi preko 700 miliona tona emisije ugljen dioksida, a predviđa se da će se povećati na milijardu tona do 2030. Nema sumnje da je recikliranje na prvoj liniji odbrane u borbi da se spasi budućnost planete i čovječanstva. 

Recikliranje je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda i njihova prerada pri čemu se dobijaju novi proizvodi iste ili slične namjene. Odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje čine osnovu modernog upravljanja otpadom, jer na taj način smanjujemo ukupnu količinu otpada i produžavamo vijek trajanja deponije, štedimo prirodne resurse, štedimo energiju i novac i ostavljamo bolji okoliš budućim generacijama.

Globalna fondacija za reciklažu temu Globalnog dana recikliranja 2021. godine predstavlja kao “heroji recikliranja” #RecyclingHeroes, s ciljem prepoznavanja ljudi, mjesta i aktivnosti koji pokazuju koliko važnu ulogu ima recikliranje u doprinosu ekološki stabilnoj planeti i zelenijoj budućnosti koja će svima koristiti.

Dana 18. marta 2018. obilježen je prvi Svjetski dan recikliranja koji ima za cilj ukazati na važnost recikliranja i osiguravanja budućnosti našeg planeta očuvanjem njegovih šest primarnih prirodnih resursa vode, zraka, ugljena, nafte, prirodnog plina i minerala, i to promicanjem snage novog „sedmog resursa“ – robe koju smo proizveli, koja se nalazi svugdje oko nas, koju svakodnevno koristimo i koja se može reciklirati. Ovo je dan da se svijet spoji i postavi planetu na prvo mjesto.

Misija Globalnog dana recikliranja, kako je to odredila Globalna fondacija za reciklažu, je dvostruka:

  1. Reći liderima da je recikliranje previše važno da ne bude globalno pitanje i da je hitno potreban zajednički pristup recikliranju.
  2. Zamoliti ljude širom planete da razmišljaju o resursima, a ne o otpadu, jer dok se to ne dogodi nećemo znati dovoljno cijeniti recikliranu robu. 

Ovim i ostalim sličnim događanjima svijet se nastoji potaknuti na promjenu postupanja s otpadom i recikliranje, kao i provođenje konkretnih aktivnosti za spas planeta.

Ukoliko zaista želimo preuzeti odgovornost za naš okoliš, moramo biti svjesni da u slučaju otpada, samo pravilno odlaganje donosi rezultate. S druge strane, moramo biti svjesni da se ne može sve reciklirati pa moramo razmišljati i o tome šta kupujemo i kako takve predmete koristimo.

Kako bismo dali značajan doprinos u zaštiti okoliša i prirode potrebno je početi sa odvojenim sakupljanjem ambalaže od papira, kartona, plastike, metala te višeslojnih materijala. Na aktivnost odvajanja otpada pozivamo sve  organizacije civilnog društva, ali i građane i građanke da se uključe u proces recikliranja.

Izvor: https://www.globalrecyclingday.com/

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=_BJaKdciP4I&t=13s