Search
Close this search box.

Svjetski dan oralnog zdravlja

Svjetski dan oralnog zdravlja svake godine se obilježava 20. marta sa ciljem podizanja svijesti o značaju brige o oralnom zdravlju i uticaju oralnog zdravlja na ukupno zdravlje i dobrobit svake osobe.

Ovogodišnji Svjetski dan oralnog zdravlja u cijelom se svijetu, obilježava se pod sloganom “Budi ponosan na svoja usta”, što je ujedno slogan za trogodišnju kampanju u periodu od 2021. godine do 2023. koju provodi Svjetska stomatološka federacija ( Federation dentaire internationale – FDI). Kampanja u 2022. godini ima ključnu poruku „Vodite brigu o svom oralnom zdravlju zbog vaše sreće i blagostanja„ te ima za cilj da potakne ljude da vode brigu o zdravlju svojih usta, te povećaju svoje znanje o značaju oralnog zdravlja u zaštiti vlastitog općeg zdravstvenog stanja. To istovremeno znači i poticanje profesionalaca u zaštiti oralnog zdravlja za povećanje aktivnosti vezanih za edukaciju pacijenata, prevenciju, rano otkrivanje i liječenje. Značajno je ohrabriti da što veći broj ljudi vodi brigu o svom oralnom zdravlju.

Prema definiciji Svjetske stomatološke federacije „Oralno zdravlje je višestruko i uključuje sposobnost govora, osmijeha, mirisa, ukusa, dodira, žvakanja, gutanja i prenosa niza emocija kroz izraz lica sa sigurnošću i bez bola, nelagode i bolesti kraniofacijalnog kompleksa“ (glave, lica i oralne šupljine).

Oralno zdravlje je važno za funkciju žvakanja, govora, ali i izgled, te osim uticaja na ukupno zdravlje ima i značajan utjecaj na emocionalno, socijalno i mentalno zdravlje i ukupno blagostanje. Osobe koje imaju narušeno oralno zdravlja osim funkcionalnih, imaju i različita ograničenja koja se mogu povezati sa problemima vezanim za nedostatak samopouzdanja i socijalne interakcije. Oralno zdravlje predstavlja stanja usne šupljine bez prisustva simptoma i znakova bolesti, a to ujedno znači neometan govor, smijeh, okus, žvakanje i gutanje hrane.

Dobro oralno zdravlje može znatno pridonijeti kvaliteti sveukupnoga svakodnevnoga života. Zato je od iznimne važnosti svakodnevno podizati svijest o dobroj oralnoj higijeni i brizi za oralno zdravlje.

Oralno zdravlje je istovremeno povezuje sa velikim brojem bolesti i stanja koja uključuju zubni karijes, periodontalne bolesti, bezubost, karcinom usta, oralna manifestacija HIV infekcije, oro-dentalna trauma itd.

Prema Međunarodnoj agenciji za istraživanje karcinoma (International Agency for Research on Cancer – IARC), karcinom usana i oralne šupljine spadaju u 15 najčešćih karcinoma u svijetu i uzrok su 180.000 smrti svake godine u svijetu. Veliki broj oralnih oboljenja i stanja je povezano sa promjenjivim faktorima rizika što je slučaj i kod vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja kao što su kardiovaskularne bolesti, karcinom, hronične respiratorne bolesti i dijabetes. Ovi faktori rizika su: duhan, alkohol, nezdrava ishrana sa visokim udjelom šećera. Postoji dokazana veza između oralnog zdravlja i općeg zdravlja, tako je dokazano da postoji veza između dijabetes mellitusa i nastanka i razvoja periodontitisa. Također postoji uzročna povezanost između konzumacije hrane koja sadrži šećer sa dijabetesom, pretilošću i zubnim karijesom.

Zubni karijes je najraširenija bolest današnjice i veliki javnozdravstveni problem. Procjenjuje se da 95% stanovništva do 35. godine je imalo probleme vezane za zubni karijes. U svijetu oralna oboljenja pogađaju 3,5 milijardi ljudi od čega 90% ovih oboljenja su dijagnosticirana kao zubni karijes. Na području Kantona Sarajevo već dugi niz godina vodeće oboljenje u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti kod ukupnog stanovništva je zubni karijes.

Dvogodišnji period epidemije COVID-19 imao je utjecaj na smanjenje broja posjeta u stomatološkoj zaštiti, a time i direktan utjecaj na smanjenje kontrolnih i kurativnih pregleda.

Dobro oralno zdravlje vezano je za usvajanje zdravih navika i provođenja preventivnih mjera u zaštiti zuba od ranog djetinjstva kada je u pitanju oralna higijena i ujedno je preduvjet za zdravlje usne šupljine tokom cijelog života.

PREUZMI PLAKAT

Izvori:

  1. https://www.fdiworlddental.org/news-subject/world-oral-health-day
  2. https://www.fdiworlddental.org/key-facts-about-oral-health