Prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme do jedne godine 4 (četiri) zdravstvena tehničara u HES timu