Search
Close this search box.

Održana edukativna radionica u suradnji sa KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo o oralnom zdravlju osoba treće životne dobi

Dana 16.03.2022. godine J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u sklopu aktivnosti za obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja je organizirao edukativnu radionicu u saradnji sa kantonalnom javnom ustanovom „Gerontološki centar“ Sarajevo.

Zaposlenici J.U. Zavod za javno zdravstvo KS su održali edukativnu radionicu u Gerontološkom centru Sarajevo pod nazivom „Oralno zdravlje osoba treće životne dobi“ sa ciljem podizanja svijesti i povećanja stepena znanja zaposlenika ove ustanove o značaju primarne, sekundarne i tercijarne prevencije u zaštiti oralnog zdravlja, te najčešćim problemima vezanim za oralno zdravlje osoba starije životne dobi.

PREUZMI PDF