Search
Close this search box.

Druga edukacija iz Zdravstvenog statističkog izvještavanja

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u suradnji sa Ljekarskom/Liječničkom komorom Kantona Sarajevo, 23. februara, je održala drugu on-line edukaciju “Zdravstveno-statističko izvještavanje” – ispravno popunjavanje zdravstveno statističkih obrazaca. Ovom edukacijom su bili obuhvaćeni sljedeći zbirni izvještajni obrasci:

  • Izvještaj o organizacionoj strukturi, kadrovima i medicinskoj opremi ustanove
  • Izvještaj o radu specijalističko-konsultativnih službi
  • Izvještaj o radu službe porodične medicine
  • Izvještaj o zdravstvenim uslugama službi za radiologiju

Edukaciju za privatne zdravstvene ustanove i nosioce privatne prakse je pripremio i održao tim sa Radne jedinice za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva, zdravstvenom statistikom i informatikom, u sastavu: specijalista dr. Damir Abdulahović, viša medicinska sestra Anika Šandrk i medicinska sestra Adriana Tanović.